Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw motor. Schade aan uw eigen motor kan aanvullend verzekerd worden met een WA+ of All Riskdekking.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is. Dit hangt af van de dekking.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van een beschadigde motor en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Diefstal of total loss

Als u een WA+ of All Riskdekking heeft dan geldt bij diefstal en total loss van de motor dat u de aanschafwaarde krijgt in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor motoren met een aanschafwaarde tot € 35.000,-.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota of bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Als u een WA+ of All Riskdekking heeft, dan is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier verzekerd.

Keuze: inbraak

Als u een WA+ of All Riskdekking heeft, dan is schade door (een poging) tot inbraak verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook.

Keuze: schade aan eigen motor

Heeft u een All Riskdekking, dan is bijna iedere schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Pechhulp Nederland eventueel met Hulpverlening buitenland meeverzekert.

Keuze: Winterstopkorting

Met de winterstopkorting kan de verzekering in de periode van 1 december tot 1 maart stopgezet worden. De verzekerde risico's die verbonden zijn aan het stallen van de motor blijven gedekt op de WA+ of All Riskdekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En bij schade tijdens verhuur, koerierswerk of vervoer tegen betaling. Er gelden ook uitsluitingen als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs gebruikt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf of u nog aanvullend verzekerd wilt zijn voor Rechtsbijstand Verkeer of een Ongevallen opzittendenverzekering

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen risico van € 300,-. Voor de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting op de premie.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

.Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan ons.