Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maakt u één keer een som geld over naar de verzekeraar (koopsom). Zolang u leeft, keert de verzekering periodiek een bedrag uit. U kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. U kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als u overlijdt.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om uw inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

U ontvangt periodiek een uitkering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij stoppen de uitkering als de verzekerde of verzekerden zijn overleden voor de einddatum van een tijdelijke verzekering.

Wij stoppen de uitkering als de verzekerde of verzekerden zijn overleden bij een levenslange verzekering.

Een stijgende uitkering of verhoging van de uitkering door inflatie is niet verzekerd. Uw bruto uitkering blijft gedurende de looptijd van de verzekering hetzelfde.

Waar moet ik op letten?

Overlijdt u bijvoorbeeld (kort) na het afsluiten van de verzekering? Dan krijgt u soms minder geld dan u ooit overmaakte (koopsom). Dit kunt u voorkomen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Zo'n overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel een contraverzekering genoemd. Als u ook een contraverzekering wilt afsluiten, dan stellen wij wel vragen over uw gezondheid.

Let er bij het afsluiten van een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering goed op welk fiscaal regime van toepassing is. U kunt dit nakijken op uw oude verzekering van waaruit het lijfrentekapitaal vrij komt. Of raadpleeg een adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of u in leven bent. Uw nabestaanden moeten uw overlijden zo snel mogelijk melden. Voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kiest u voor een levenslange verzekering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kiest u voor een tijdelijke verzekering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum. Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u met ons hebt gemaakt.