Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhangwagen of oplegger. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw aanhangwagen verzekerd is.

Volledig Casco

Wij betalen schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme.
Wij betalen daarnaast schade aan uw aanhangwagen door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Keuze: accessoires

Met deze keuze kunt u accessoires meeverzekeren.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Bij Verhaalsrechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de aanhangwagen. Bijvoorbeeld bij het verhalen van een schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs en er ontstaat schade aan de aanhangwagen. Of als u fraude pleegt.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

In Nederland is de aansprakelijkheid voor schade aan een ander gedekt op de verzekering van het motorrijtuig dat de aanhanger trekt.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhangwagen is alleen verzekerd als wij weten dat u de aanhangwagen verhuurt en wij dat goed vinden.

Beperkt Casco

U kunt de aanhangwagen alleen Volledig Casco verzekeren. 

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Te zware belading

Als de aanhangwagen zwaarder beladen wordt dan is toegestaan dan betalen wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij schade aan uw aanhangwagen moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 150,-.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Wij stellen geen eisen aan de beveiliging. Wij adviseren wel de aanhanger in een afgesloten ruimte te stallen en/of te voorzien van een SCM-TNO goedgekeurd slot.

Reparatie

Heeft u schade aan uw aanhangwagen en bent u daarvoor verzekerd? Dan laat u de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Wij betalen bij diefstal of total loss de schade op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u de premie niet per jaar? Dan is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk of via internet aan ons doorgeven.