Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bedrijfsauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bedrijfsauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw motorrijtuig aan uw andere motorrijtuigen.

Keuze: beperkt Casco

Bij de keuze Beperkt Casco betalen wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Bij de keuze Volledig Casco/Uitgebreid Casco betalen wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw motorrijtuig door vandalisme, door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de in- of opzittenden is verzekerd.

Extra informatie

Voor een vrachtwagen is hulpverlening na een ongeval alleen verzekerd als de vrachtwagen voor Beperkt Casco of Volledig Casco is verzekerd.
U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Met deze keuze kunt u accessoires meeverzekeren.

Keuze: Pechhulp Europa

Bij de keuze Pechhulp Europa regelen wij bij pech het bergen en vervoer van uw motorrijtuig naar een schadeherstelbedrijf. Wij regelen ook vervangend vervoer voor u.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch gebrek in uw motorrijtuig.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden of Ongevallen inzittenden

Bij de keuze Schadeverzekering inzittenden betalen wij schade door een verkeersongeval aan spullen en in- of opzittenden van het motorrijtuig.
Bij de keuze Ongevallen inzittenden betalen wij tot maximaal het afgesproken bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit van de in- of opzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval.

Extra informatie

Bij de Schadeverzekering inzittenden betalen wij:
Schade aan spullen tot € 5.000,-.
Schade door letsel tot € 1.000.000,-.
Schade aan spullen uit een handelsvoorraad betalen wij niet.

Keuze: Motorrijtuigrechtsbijstand

Bij Verhaalsrechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met het motorrijtuig. Bijvoorbeeld bij het verhalen van een schade.
Bij de keuze Rechtsbijstand-Volledig bieden wij ook juridische hulp bij geschillen die bijvoorbeeld te maken hebben met een verkeersovertreding of reparatie van uw motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade door onvoldoende onderhoud en slijtage

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Verhuur en personenvervoer tegen betaling is alleen te verzekeren als wij hiervan op de hoogte zijn en wij dat goed vinden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan spullen uit een handelsvoorraad is niet verzekerd.
Let op voor een vrachtwagen is hulpverlening na een ongeval alleen verzekerd als de vrachtwagen voor Beperkt Casco of Volledig Casco is verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw motorrijtuig moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 150,-.
Bij alleen ruitreparatie heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw motorrijtuig € 70.000,- of meer is dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.

Extra informatie

Of wij beveiliging eisen is afhankelijk van onder andere het soort motorrijtuig, de verzekerde waarde en de ouderdom van het motorrijtuig.

Reparatie

U laat de schade aan uw motorrijtuig repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Als u de schade aan uw motorrijtuig laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft dan krijgt u een leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw motorrijtuig betalen wij vaak op basis van de nieuwwaarde of aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij met u afspraken over de uitbetaling bij diefstal of total loss schade. Dit vindt u daarna terug op uw polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een Groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u de premie niet per jaar? Dan is een automatische incasso verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk of via internet aan ons doorgeven.