Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto wordt in een aantal gevallen ook vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van een beschadigde auto en het vervoer van bestuurder en passagiers is verzekerd.

Diefstal of total loss

U krijgt de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar na aanschaf ontstaat. Deze regel geldt voor auto’s met een aanschafwaarde tot € 50.000.

Reparatie

Bij schade kunt u een keuze maken uit een garage binnen het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer. Als u een garage kiest buiten het schadeherstelnetwerk geldt een extra eigen risico van € 600,-

Extra informatie

De voordelen van het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer: Lagere premie, 4 jaar garantie op reparaties, vervangend vervoer en wij betalen de rekening direct.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG/ FOCWA aangesloten herstelbedrijf.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn verzekerd tot € 250,-.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u Pechhulp Nederland eventueel met Hulpverlening buitenland meeverzekert.

Keuze: No Claim Beschermer

Met de No claim beschermer behoudt u uw no-claimkorting als u 1 schade per jaar meldt. Wij betalen dan uw schade. Uw no-claimkorting en uw premie veranderen niet. Uw aantal schadevrije jaren verandert wel.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan WA+? Sluit dan een Autoverzekering All Risk af. Of kies aanvullend voor een Rechtsbijstandverzekering Verkeer, een Inzittendenverzekering of Pechhulp Nederland. 

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen risico van € 300,-. Het eigen risico geldt niet voor de Wettelijk Aansprakelijkheidsdekking (WA).

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan ons.