Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen als uw bedrijf door schade helemaal of voor een deel stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

U verzekert de brutowinst die u misloopt door verlies van omzet- of productie.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle gebeurtenissen waarvoor u zich kunt verzekeren.

Schadevergoeding

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten en de misgelopen winst van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door een verzekerde oorzaak.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle gebeurtenissen waarvoor u zich kunt verzekeren.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door het wegvallen van de levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt door de schade aan uw bedrijf is een van de gedekte oorzaken.

Reconstructiekosten

Reconstructiekosten zijn standaard meeverzekerd tot een bedrag van € 250.000,-

Contra-expert

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle oorzaken die wij niet verzekeren.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt omdat u contracten niet op tijd of volgens afspraak kunt nakomen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw gebouw leegstaat of is gekraakt dan geldt een beperkte dekking. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Wij kennen standaard geen eigen risico voor deze verzekering,

Uitkeringstermijn

De afgesproken uitkeringstermijn vindt u terug op uw polisblad.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat beschreven in welke gevallen er een andere uitkeringstermijn is. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf niet voortzet.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. U kunt het bedrag ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Meld dat dan aan ons. Opzeggen doet u schriftelijk.