Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. Deze verzekering is het hele jaar geldig. Een reis mag standaard maximaal 60 aaneengesloten dagen duren. 

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis. U kiest zelf wat u nog meer wilt verzekeren: Medische kosten op reis, Bagage op reis, Pechhulp op reis, Vervangend vervoer op reis, Ongevallen op reis en Annulering. Daarnaast kunt u ook kiezen voor Winter- en onderwatersport, Zakenreis, Dekkingsgebied en het verlengen van de aaneengesloten reisduur van 60 dagen.

Extra informatie

U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Belkosten met onze alarmcentrale zijn verzekerd.

Keuze: medisch

Met Medische kosten op reis zijn extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief verzekerd. Dit is aanvullend op de Basiszorgverzekering. Het eigen risico van de zorgverzekering is niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u bij uw zorgverzekeraar aanvullend verzekerd voor medische kosten in het buitenland? Het verzekeren van de geneeskundige kosten op de reisverzekering is dan misschien niet nodig.

Keuze: bagage

Met Bagage op reis bent u verzekerd bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U kiest zelf het bedrag dat u wilt verzekeren. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Zie hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden. Als spullen ouder zijn dan 1 jaar krijgt u de dagwaarde of reparatiekosten. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 50,- voor mobiele telefoons, laptops en tablets. U kunt ook kiezen voor eigen risico van € 150,- of € 300,- bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U betaalt dan minder premie.

Keuze: bijzondere sporten

Met Winter- en onderwatersport zijn skiën en offpiste skiën onder begeleiding van een leraar of gids en duiken verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen of snorkelen is deze module niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet verzekerd. Daarvoor moet ook Medische kosten op reis worden afgesloten.

Keuze: pech op reis

Met Pechhulp op reis krijgt u hulp bij pech. Als het voertuig niet direct kan worden gemaakt, dan betalen we de kosten van het wegslepen naar de dichtstbijzijnde garage. Lukt het niet om uw auto binnen 2 werkdagen te maken, dan betalen wij de kosten voor het vervoer naar Nederland.
Dit geldt voor het motorrijtuig (niet huurauto), de toercaravan, de vouwwagen of de aanhanger, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: ongevallen

Met Ongevallen op reis krijgt u een eenmalig bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. 

Extra informatie

Een ongeval is verzekerd als dit ontstaat tijdens een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt. Hierdoor raakt u blijvend invalide of u overlijdt door het ongeval. Met blijvende invaliditeit bedoelen we dat u een lichaamsdeel voor een deel of helemaal niet kunt gebruiken. Of dat u een lichaamsdeel niet meer heeft.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met Annulering is de annulering van een reis verzekerd als u bijvoorbeeld eerder naar huis moet vanwege ernstige ziekte of overlijden van een dierbare. Of u krijgt een nieuwe baan of wordt ontslagen. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: zakenreis en verlengen reisduur

Met Zakenreis bent u ook verzekerd wanneer u reist voor uw werk, bijvoorbeeld naar een beurs of congres. Reizen in verband met vrijwilligerswerk/ studie en stage zijn standaard al verzekerd.

Ook kunt u de reisduur van maximaal 60 aaneengesloten dagen verlengen naar 180 of 365 aaneengesloten dagen.

Keuze: vervangend vervoer

Met Vervangend vervoer op reis krijgt u een vervangend voertuig indien de reparatie aan uw voertuig vanwege pech of schade niet binnen 2 werkdagen kan worden hersteld. Dit geldt voor het motorrijtuig (niet huurauto), de toercaravan, de vouwwagen of de aanhanger, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: reisbestemming

Voor Bagage op reis en Annulering geldt een wereldwijde dekking. Voor Pechhulp op reis en Vervangend vervoer op reis bent u verzekerd in alle landen op de groene kaart.
Voor de overige dekkingen kiest u zelf of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door ernstige conflicten, atoomkernreactie, fraude en het niet nakomen van de voorwaarden.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een rood reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.
Wel als u al op uw bestemming was op het moment dat rode reisadvies van kracht werd. U moet het gebied dan zo snel mogelijk verlaten.

Extra informatie

Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Annulering is verzekerd als uw bestemming kleurcode rood of oranje krijgt, terwijl deze bij boeking nog geel of groen was. Dit geldt niet als kleurcode oranje of rood het gevolg is van een grootschalige epidemie.

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer is niet verzekerd.

Opzet

Er is geen dekking bij opzet, roekeloosheid, het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid, het meedoen aan snelheidswedstrijden, vechtsporten, vechtpartijen en bij het gebruik van alcohol en bedwelmende stoffen.

Annulering

Een reis is niet verzekerd als u de annuleringsverzekering meer dan 14 dagen na het boeken van de reis afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u dat een schade niet betaald wordt. In een auto moet bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) worden opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50,- voor mobiele telefoons, laptops en tablets. U kunt ook kiezen voor eigen risico van € 150,- of € 300,- bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U betaalt dan minder premie.

Medische kosten op reis

Wij vergoeden geen eigen risico op de zorgverzekering.
Geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging.

Bel bij een schade onze alarmcentrale

Bel bij schade altijd meteen onze alarmcentrale via +31 (55) 579 79 79. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Bagage

Bij schade, verlies of diefstal van bagage gelden voor bepaalde spullen maximale vergoedingen. Zie hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Voor Bagage op reis en Annulering geldt een wereldwijde dekking.
Voor Pechhulp- en Vervangend vervoer op reis bent u verzekerd in alle landen op de groene kaart.
Voor de overige dekkingen kiest u zelf of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent.
In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte en betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa: inclusief Algerije, Azoren, Canarische Eilanden, Cyprus, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Madeira,  Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en IJsland.                                                                                                                  

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. 
Meld een schade altijd zo snel mogelijk bij onze alarmcentrale via +31 (55) 579 79 79 of via de Centraal Beheer App. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. 

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert, als u naar het buitenland verhuist of als u langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.