Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Kortlopende Reisverzekering geldt voor de duur van 1 reis. De basisdekking is: Personenhulp op reis. 8 extra modules zijn los af te sluiten en staan op deze verzekeringskaart beschreven

Extra informatie

Gaat u vaker per jaar op vakantie? Kijk dan of de Doorlopende Reisverzekering voordelen biedt.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt hulp op reis. Aan de verzekerde(n) wordt in het buitenland hulp verleend bij overlijden, ziekte of een ongeval.

Extra informatie

Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd: Eurocross Assistance: +31 (0)71 36 41 333

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de Kortlopende Reisverzekering uit te breiden met een dekking voor medische kosten, aanvullend op de basiszorgdekking. De extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd. Het eigen risico van de zorgverzekering is niet verzekerd.

Extra informatie

Check u zorgpolis of u aanvullend voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Een extra dekking op de kortlopende reisverzekering is misschien niet nodig.

Keuze: bagage

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor Bagage, aanvullend op de basisdekking. Het maximum te verzekeren bedrag kunt u zelf bepalen. Er geldt een eigen risico van € 50,- voor GSM’s, smartphones, laptops of tablets.

Extra informatie

U kunt een eigen risico hebben van € 150,- en € 300,- als u hiervoor gekozen heeft. Voor bepaalde eigendommen gelden maximale vergoedingen. Check hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit, dan is skiën en off-piste skiën onder begeleiding van een leraar of gids verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet met deze module verzekerd; daarvoor moet ook de dekking Medische kosten op reis worden afgesloten.

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Pechhulp op reis en/of Vervangend vervoer op reis. Hulp bij pech voor het motorrijtuig, toercaravan of vouwwagen, waarmee u reist vanuit Nederland is dan verzekerd.

Keuze: ongevallen

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor Uitkering bij ongeval op reis. U bent verzekerd als u op reis bent en blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Annulering. Verzekerd is de annulering van een reis en vertraging op de heenreis. Ook als u tijdens de reis onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra informatie

De module Annulering moet worden afgesloten binnen 14 dagen, nadat u de reis heeft geboekt.

Speciaal kenmerk

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de Module Zakenreis. Reizen in verband met vrijwilligerswerk/ studie en stage zijn standaard al verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Als u hulp nodig heeft of kosten heeft door een gebeurtenis die u met opzet heeft veroorzaakt bent u ook niet verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Extra informatie

Negatief reisadvies: landen of gebieden, waarvoor de kleurcode oranje of rood is afgegeven. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 50,- voor GSM's, smartphones, tablets en laptops. Vrijwillig kunt u kiezen voor een eigen risico van € 150,- of € 300,-. Dan betaalt u minder premie.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor een dekking in Europa of in de hele wereld. Dagtrips naar het buitenland zijn ook verzekerd.

Extra informatie

Europa: inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso of via Ideal. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering stopt op de einddatum van de reis die op uw polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.