Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. Deze verzekering geldt voor de duur van 1 reis. 

Extra informatie

Gaat u langer dan 2 weken of meerdere keren per jaar op vakantie? Kijk dan of de Doorlopende Reisverzekering beter bij u past.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis.
U kiest zelf wat u nog meer wilt verzekeren: Medische kosten op reis, Bagage op reis, Pechhulp op reis, Vervangend vervoer op reis, Ongevallen op reis en Annulering.
Extra: Winter- en onderwatersport, Zakenreis en Wereld.

Extra informatie

U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Belkosten met onze alarmcentrale zijn verzekerd.

Keuze: medisch

Met Medische kosten op reis zijn extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief verzekerd. Dit is aanvullend op de Basiszorgverzekering. Het eigen risico van de zorgverzekering is niet verzekerd.

Extra informatie

Bent u bij uw zorgverzekeraar aanvullend verzekerd voor medische kosten in het buitenland? Het verzekeren van de medische kosten op de reisverzekering is dan misschien niet nodig.

Keuze: bagage

Met Bagage op reis bent u verzekerd bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U kiest zelf het bedrag dat u wilt verzekeren. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Zie hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden. Als spullen ouder zijn dan 1 jaar krijgt u de dagwaarde of reparatiekosten. Wij maken gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 50,- voor GSM's, smartphones, tablets en laptops. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 150,- of € 300,-. Dan betaalt u minder premie.

Keuze: bijzondere sporten

Met Winter- en onderwatersport zijn skiën en offpiste skiën onder begeleiding van een leraar of gids en duiken verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet met deze dekking verzekerd. Daarvoor moet ook Medische kosten op reis worden afgesloten.

Keuze: pech op reis

Met Pechhulp op reis bent u verzekerd voor hulp bij pech. Dit geldt voor het motorrijtuig (niet huurauto), de toercaravan, de vouwwagen of de aanhanger, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: ongevallen

Met Ongevallen op reis krijgt u een eenmalig bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Extra informatie

Een ongeval is verzekerd als dit ontstaat tijdens een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt. Hierdoor raakt u blijvend invalide of u overlijdt door het ongeval. Met blijvende invaliditeit bedoelen we dat u een lichaamsdeel voor een deel of helemaal niet kunt gebruiken. Of dat u een lichaamsdeel niet meer heeft.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Met Annulering is de annulering van de reis verzekerd als u bijvoorbeeld eerder naar huis moet vanwege ernstige ziekte of overlijden van een dierbare. Of u krijgt een nieuwe baan of wordt ontslagen. U kiest zelf het verzekerd bedrag. 

Extra informatie

Annulering moet worden afgesloten binnen 14 dagen nadat u de reis heeft geboekt.

Keuze: zakenreis

Met Zakenreis bent u ook verzekerd wanneer u reist voor uw werk, bijvoorbeeld naar een beurs of congres. Reizen in verband met vrijwilligerswerk / studie en stage zijn standaard al verzekerd.

Keuze: vervangend vervoer

Met Vervangend vervoer op reis krijgt u een vervangend voertuig indien de reparatie aan uw voertuig vanwege pech of schade niet binnen 2 werkdagen kan worden hersteld. Dit geldt voor het motorrijtuig (niet huurauto), de toercaravan, de vouwwagen of de aanhanger, waarmee u reist vanuit Nederland.

Keuze: wereld

Voor Bagage op reis en Annulering geldt een wereldwijde dekking. Voor Pechhulp op reis en Vervangend vervoer op reis bent u verzekerd in alle landen op de groene kaart.
Voor de overige dekkingen kiest u of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door ernstige conflicten, atoomkernreactie, fraude en het niet nakomen van de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een rood reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.
Wel als u al op uw bestemming was op het moment dat rode reisadvies van kracht werd. U moet het gebied dan zo snel mogelijk verlaten.

Extra informatie

Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Annulering is verzekerd als uw bestemming kleurcode rood of oranje krijgt, terwijl deze bij boeking nog geel of groen was. Dit geldt niet als kleurcode oranje of rood het gevolg is van een grootschalige epidemie.

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer

Grensoverschrijdend woon-werkverkeer is niet verzekerd.

Opzet

Er is geen dekking bij opzet, roekeloosheid, het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid, het meedoen aan snelheidswedstrijden, vechtsporten, vechtpartijen en bij het gebruik van alcohol en bedwelmende stoffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u dat een schade niet betaald wordt. In een auto moet bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) worden opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50,- voor mobiele telefoons, laptops en tablets. U kunt ook kiezen voor eigen risico van € 150,- of € 300,- bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. U betaalt dan minder premie.

Medische kosten op reis

Medische kosten op reis zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging. Het eigen risico van de zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bel bij een schade onze alarmcentrale

Bel bij schade altijd meteen onze alarmcentrale via +31 (55) 579 79 79. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Bagage

Bij schade, verlies of diefstal van bagage gelden voor bepaalde spullen maximale vergoedingen. Zie hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Voor Bagage op reis en Annulering geldt een wereldwijde dekking. Voor Pechhulp- en Vervangend vervoer op reis bent u verzekerd in alle landen op de groene kaart. Voor de overige dekkingen kiest u of u in Europa of in de hele wereld verzekerd bent.
In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte en betaalde overnachting.

Extra informatie

Europa: inclusief Algerije, Azoren, Canarische Eilanden, Cyprus, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Madeira,  Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en IJsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade meteen onze alarmcentrale via +31 (55) 579 79 79. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt na het afsluiten van de verzekering premie per persoon en per vakantiedag. U betaalt via iDEAL.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de begindatum en stopt op de einddatum van de reis. Deze datums staan op uw polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw Kortlopende reisverzekering opzeggen voordat u op reis gaat. Dit kan onder andere via WhatsApp of telefonisch. De verzekering stopt vanzelf op de einddatum die op uw polis staat.

Extra informatie

U kunt uw Kortlopende reisverzekering niet opzeggen als u ook Annulering heeft verzekerd op deze verzekering.