Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw elektronica. Onder elektronica vallen bijvoorbeeld computers en randapparatuur, de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur. In de voorwaarden leest u precies welke objecten wij verzekeren.

Wat is verzekerd?

Plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat bijvoorbeeld om schade door vallen, stoten, inductie, diefstal na inbraak.

Opruimingskosten

Verzekerd zijn de kosten om een verzekerde schade op te ruimen, af te voeren en op te slaan. De vergoeding bedraagt maximaal 10% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis. Niet verzekerd zijn de kosten om verontreiniging uit grond of water te halen.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten tot maximaal de dagwaarde. Indien herstel niet mogelijk is, wordt of de nieuwwaarde of de vervangingswaarde betaald. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het object.

Keuze: extra kosten

U kiest bij het afsluiten van de verzekering of u de meerkosten verzekert om het bedrijf door te laten gaan.

Keuze: reconstructiekosten

U kiest bij het afsluiten van de verzekering of u de reconstructiekosten verzekert voor het herstellen van programmatuur of data op de verzekerde apparatuur.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Afhankelijk van het soort apparatuur is er dekking tijdens transport/verblijf in Nederland. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer de transport-/verblijfdekking geldt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties, opzet of illegale activiteiten. In de polisvoorwaarden leest u precies wat niet verzekerd is.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Verwisselbare informatiedragers, werktuigen, gereedschappen of beveiligingen.

Smeltzekeringen, breekpennen, printerlinten, papierladen en tonerdrums, lampen, röntgenbuizen, laserbuizen, fuserunits, verbruiksstoffen.

Schade aan geld en papieren die waarde in geld hebben

Ook geld dat virtueel opgeslagen is., is niet verzekerd, bijvoorbeeld op een betaalpas of in een kassasysteem.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Computerapparatuur bedoeld voor mobiel gebruik, is verzekerd in Nederland. Andere elektronica moeten zich bevinden in uw bedrijfsgebouw. Transport van elektronica voor bijvoorbeeld onderhoud is ook verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet is verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het polisblad/verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat geeft u schriftelijk aan ons door.