Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade door breuk van glas.

Extra informatie

Het glas is onderdeel van het gebouw en dient tot het doorlaten van daglicht.

Wat is verzekerd?

Schade door breuk van het glas en de kosten van noodzakelijke noodvoorzieningen na een breuk zijn verzekerd. Ook de kosten om een direct dreigende schade te voorkomen is verzekerd.

Verzekerd bedrag

U kunt de ruitschade bij ons melden en wij zorgen ervoor dat deze wordt gerepareerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd door schade bij een aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Wilt u precies weten wat er wel en niet verzekerd is, check uw polisvoorwaarden.

Krassen en afschilfering

U bent niet verzekerd voor krassen op en afschilfering van glas.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.