Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen buiten uw huis. Het gaat om schade door beschadiging, diefstal en verlies van persoonlijke bezittingen in Nederland.

Wat is verzekerd?

Uw verplaatsbare persoonlijke bezittingen die uw eigendom zijn en die u bij zich heeft.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de nieuwwaarde van uw spullen als deze niet ouder zijn dan 1 jaar. Zijn uw spullen ouder dan 1 jaar dan vergoeden wij de dagwaarde.

Geld

Geld, het bedrag op chipkaarten en cheques zijn voor maximaal € 250,- per gebeurtenis verzekerd. Er is geen dekking bij misbruik van de bankpas, contactloos betalen, creditcard en overige passen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen

Diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen zijn verzekerd als u daar extra goed op let of als deze bezittingen goed zijn opgeborgen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn niet verzekerd in de woning en in de gebouwen die bij de woning horen.

Schade aan onderdelen van muziekinstrumenten, schade door fraude met betalingen of afschrijvingen, schade door misbruik van telefoons, tablets en computers en gebruiksschade is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw spullen zijn niet verzekerd als u niet goed op uw spullen heeft gelet of als uw spullen in een auto liggen en niet goed zijn opgeborgen. Ook is er geen dekking als uw spullen langer dan één dag ergens anders zijn opgeslagen.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Gebruiksschade

Kleine schades zoals krassen, deukjes of andere gewone gebruiksschade zijn niet verzekerd
 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen buiten uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat dan aan ons.