Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of iemand anders. U kunt dus 1 of 2 personen verzekeren.

Wat is verzekerd?

Als u 1 persoon verzekert: een bedrag als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Als u 2 personen verzekert: een bedrag als 1 van de verzekerden overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Wij keren het bedrag in 1 keer uit (eenmalige uitkering).

U kiest wie u verzekert en aan wie we uitkeren

U kunt 1 of 2 personen verzekeren. U verzekert het leven van uzelf en/of het leven van iemand anders. U kiest zelf aan wie we uitkeren (= de begunstigden).

U kiest het verzekerd bedrag

U kiest een verzekerd bedrag tussen € 10.000,- en € 2.000.000,-. Verzekert u 2 personen? Dan kunt u voor elke verzekerde kiezen welk bedrag u wilt verzekeren.

U mag de verzekering verpanden

U koppelt uw verzekering dan aan uw hypotheek (lening). De bank of hypotheekverstrekker wordt de pandhouder. Bij overlijden gaat de uitkering naar de pandhouder. De pandhouder weet zo zeker dat (een deel van) de lening wordt afgelost. En voor uw nabestaanden blijft er een lagere (hypotheek)schuld over.   

Wat is niet verzekerd?

  • Als u 1 persoon verzekert: als de verzekerde op de einddatum nog leeft. Als u 2 personen verzekert: als allebei de verzekerden op de einddatum nog leven. We keren alleen uit als een verzekerde tijdens de looptijd overlijdt. U spaart niet met deze verzekering.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Soms kunt u dit meeverzekeren. U betaalt hiervoor extra premie. Als u dan arbeidsongeschikt wordt, betaalt u geen of minder premie. Bij Centraal Beheer kunt u dit niet meeverzekeren.

Soms keren we bij overlijden minder uit

Als een verzekerde rookt. En u betaalt premie voor een niet-roker. We keren dan 50% van het verzekerd bedrag uit. Of als wij van u of van een verzekerde verkeerde of misleidende informatie krijgen. Of bij terrorisme. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer we minder uitkeren. Dat staat bij vraag 88 'Wanneer keren we minder uit?'.

Soms keren we bij overlijden niet uit

Bij zelfdoding binnen 2 jaar nadat u de verzekering afsloot. Of als wij van u of van de verzekerde verkeerde of misleidende informatie krijgen. Of als een verzekerde in een buitenlands leger dient. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer we niet uitkeren. Dat staat bij vraag 87 'Wanneer keren we niet uit?'.

Waar moet ik op letten?

Soms kunt u voorkomen dat er belasting betaald wordt over de uitkering. Vraag hierover advies.

De premie is elke maand hetzelfde

Met een vaste premie betaalt u een gemiddelde premie. Aan het begin van de verzekering betaalt u, voor het risico dat u verzekert, meer dan nodig is. Aan het eind van de verzekering betaalt u, voor het risico dat u verzekert, minder dan nodig is. Stopt u met premie betalen? Dan stoppen wij de verzekering en bent u niet meer verzekerd. 

U krijgt geen geld terug als u eerder stopt

De verzekering heeft geen afkoopwaarde. Wij betalen wel een deel van de maandpremie terug als u stopt in de maand waarvoor u al premie betaalde.

Wij mogen uw verzekering niet aanpassen zonder uw toestemming

Deze verzekering heeft geen 'en-bloc-clausule'. Wij mogen daarom uw verzekering niet aanpassen. Wij mogen de premies niet verhogen. En wij mogen de voorwaarden niet aanpassen. 

Waar ben ik gedekt?

Over de hele wereld. Soms keren we niet uit als een verzekerde in het buitenland overlijdt. Als een verzekerde bijvoorbeeld in een buitenlands leger meedoet aan een oorlog of opstand. Of als een verzekerde een terrorist is. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over. Bij vraag 87 'Wanneer keren we niet uit?' en bij vraag 88 'Wanneer keren we minder uit?'.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering afsluit, vult de verzekerde op internet een gezondheidsverklaring in. Om te bepalen of wij u de verzekering kunnen aanbieden. En welke premie u moet betalen. De verzekerde moet de vragen eerlijk beantwoorden. Soms kunt u de verzekering niet afsluiten of vragen wij een hogere premie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt elke maand premie. Wij schrijven deze premie bij u af. Wij vertellen u bij de start van de verzekering welke premie u betaalt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. Als een verzekerde voor de einddatum overlijdt, keren we het verzekerd bedrag uit. En stopt de verzekering. Verzekert u 2 personen? Dan stopt de verzekering als 1 van de verzekerden overlijdt. U krijgt een voorlopige dekking. U betaalt hiervoor geen premie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering iedere dag stoppen. Als u al premie betaalde voor de rest van de maand  krijgt u die terug. Heeft u de verzekering verpand (gekoppeld aan een hypotheek of lening)? Dan kunt u alleen stoppen als uw bank of hypotheekverstrekker hiervoor toestemming geeft. Op onze website vindt u een formulier. Daarmee zegt u de verzekering op.