Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw personenauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw personenauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw personenauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw personenauto aan uw andere motorrijtuigen.

Beperkt Casco

Wij betalen schade aan uw personenauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij regelen een vervangende auto voor u bij diefstal of verduistering van uw personenauto.                                                                                                                                                            Beperkt en Volledig Casco bestaan uit een bundeling van losse dekkingen. U kunt ook zelf een bundeling samenstellen.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw personenauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Accessoires zijn onbeperkt verzekerd.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de personenauto.

Wij bieden juridische hulp bij geschillen over een contract dat te maken heeft met de personenauto

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw personenauto.

Extra informatie

Schade aan zaken en schade door letsel is tezamen verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland

U kunt Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland meeverzekeren.

Wij regelen bij pech het bergen en slepen van uw personenauto, wij zorgen voor vervangend vervoer en het vervoeren van de inzittenden.

Extra informatie

De pech moet zijn ontstaan door een mechanisch defect, door een lekke band of door tanken van verkeerde brandstof.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.
  • Per dekking staat in de verzekeringsvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Volledig Casco

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij ruitschade. Wij betalen de schade alleen als u de ruit laat repareren of vervangen bij een BOVAG of FOCWA aangesloten hersteller.

Let op bij Schade inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico. Als wij schade aan uw personenauto moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.

Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico. U heeft ook geen eigen risico bij Rechtsbijstand, Schade inzittenden en Pechhulp. 

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Als de verzekerde waarde van uw personenauto € 75.000,- of meer is, dan stellen wij meestal eisen aan de beveiliging.

Het type beveiliging is afhankelijk van onder andere de verzekerde waarde en de leeftijd van de personenauto.

Extra informatie

Voor de bepaling van de beveiliging gaan wij uit van de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en BPM.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.

Overige schade aan uw personenauto laat u repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.
Als u bij overige schade aan uw personenauto de schade laat repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft dan krijgt u een gratis leenauto zolang de reparatie duurt.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van uw personenauto betalen wij vaak op basis van de aanschafwaarde. Soms betalen wij op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden wanneer wij op basis van aanschafwaarde of dagwaarde betalen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Op het Internationaal verzekeringsbewijs (de 'groene kaart') staat in welke landen de verzekering geldt. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering iedere dag opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of via internet aan ons doorgeven.