Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert alle vrijwilligers en mantelzorgers in uw gemeente tegen de meest voorkomende schades.

Wat is verzekerd?

Uw vrijwilligers of mantelzorgers zijn onder andere verzekerd voor aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen, persoonlijke eigendommen  en rechtsbijstand.

Verzekerd bedrag

De verzekerde bedragen staan op het polisblad.

Maatschappelijke stages

Ook scholieren die maatschappelijk stages doen zijn verzekerd.

Gemeentelijke tegenprestatie

Vrijwilligerswerk als onderdeel van gemeentelijke tegenprestatie is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • De aansprakelijkheid voor het gebouw is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld als een dakpan van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker.

Vrijwillige brandweerlieden politiemedewerkers

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn niet verzekerd.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

De vrijwilligers die bij een Vereniging van Eigenaren (VVE) horen zijn niet verzekerd.

Reizen naar gevaarlijke oorden

Reizen naar gevaarlijke oorden zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Europa

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.