Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als iemand voor het werk op reis is.

Wat is verzekerd?

Personenhulp op zakenreis is verzekerd.

Keuze: medisch

Geneeskundige kosten op zakenreis zijn verzekerd.

Keuze: bagage

Beschadiging, verlies of diefstal van bagage is verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: Vervangend vervoer

Vervangend vervoer bij pech, ongeval, diefstal of andere oorzaak van buitenaf is verzekerd.

Keuze: Hulp bij pech

Hulp bij pech bij pech of ongeval is verzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand tijdens zakenreis

Rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met een overeenkomst over het verblijf in Europa of geschillen die te maken hebben met het motorrijtuig is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die met opzet is veroorzaakt of die het gevolg is van fraude.

Reisadvies van de overheid

Schade tijdens reizen naar een gebied dat de overheid als een oranje of rood-risicogebied aanduidt is niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Niet van toepassing.

Bijzondere sporten

Schade die ontstaat tijdens gevaarlijke sporten of deelname aan wedstrijden.

Doorlopende annuleringsverzekering

Annulering van een verzekerde zakenreis is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld. In Nederland alleen met minimaal 1 overnachting en zakenreis van meer dan 1 dag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.