Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. Of schade die uw losgekoppelde caravan veroorzaakt. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Extra informatie

U bent verzekerd voor schade aan anderen en/of aan hun spullen dit met of door de caravan is veroorzaakt.

Hulpverlening na een ongeval

Welke hulp krijgt u? Terugbrengen van de caravan vanuit het buitenland naar Nederland. Noodreparaties. Vervoer van uw caravan naar de reparateur. Wij zorgen dat u verdere schade kunt voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld door uw caravan te bewaken of ergens te stallen.

Extra informatie

Invoer of vernietiging van uw caravan bij totaal verlies in het buitenland. Vervangend verblijf.

Diefstal of total loss

Nieuwe caravan? Binnen 5 jaar krijgt u de nieuwwaarde. Tweedehands caravan? Dan ontvangt u tot en met 3 jaar na de aankoop van de caravan de aanschafwaarde. Bij dagwaardedekking ontvangt u de dagwaarde +10%.

Extra informatie

De aan- en bijbouw wordt op basis van de dagwaarde vergoed. De nieuwwaarde is de oorspronkelijke cataloguswaarde. De aanschafwaarde is de prijs waarvoor u uw caravan heeft gekocht. De dagwaarde is het bedrag dat u bij totaal verlies of diefstal nodig heeft om de caravan te kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde ouderdom en kwaliteit.

Reparatie

U kiest zelf waar u de schade laat repareren. Herstelt een reparateur die wij hebben geselecteerd de schade? Of is er alleen sprake is van waardevermindering? Dan brengen wij € 75,- in mindering op uw eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, overstroming, regen, sneeuw en smeltwater is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade aan de caravan door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Kiest u de dekking Inventaris? Dan is uw inventaris (spullen) en inboedel in uw caravan of in de aan-en bijbouw verzekerd. Hierbij kunt u denken aan bedden- en linnengoed, keukengerei, gasflessen of meubilair.Let op, hier valt de standaarduitrusting niet onder.

Extra informatie

Diefstal uit uw caravan is alleen verzekerd als er sporen van braak aan de buitenzijde van de caravan aanwezig zijn.

Uitrusting

Aan- en bijbouw: zaken die aan de caravan zijn vastgemaakt of naast de caravan zijn geplaatst zijn verzekerd. Hierbij kunt u denken aan een voortent, luifel, bijzettent, mover, fietsenrek of schuurtje.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Speciaal kenmerk

Als de caravan een hagelbestendig dak heeft ontvangt u 70% korting op de premie voor de dekking Hagel- en stormschade. U heeft geen extra eigen risico bij een schade door hagel of storm.

Keuze: Rechtsbijstand

Verzekerd is: het verhalen van schade aan de caravan op een wettelijk aansprakelijke derde; rechtsbijstand voor contractuele kwesties die verband houden met de caravan: koop, garantie,reparatie, onderhoud en stalling; als u voor de strafrechter moet verschijnen in verband met een strafbaar feit in direct verband met de caravan.

Wat is niet verzekerd?

  • Is uw caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij de autoverzekering. Wij vergoeden dan geen schade bij opzet of bij het rijden zonder geldig rijbewijs. 

Extra informatie

Maar ook bij bevingsschade, bijvoorbeeld door gaswinning keren wij niet uit.

Wij vergoeden tevens geen schade wanneer u als verzekerde onder invloed van alcohol of drugs was.

Diefstal is niet verzekerd wanneer u uw caravan niet beveiligd heeft tegen diefstal met een SCM goedgekeurd disselslot en/of wielklem.

Uw caravan is niet verzekerd wanneer deze wordt verhuurd of (semi-) permanent wordt bewoond. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Basisdekking: eigen risico € 0,- bij herstel door aangesloten herstelbedrijf en € 75,- bij herstel door niet-aangesloten herstelbedrijf. Hagel en stormdekking voor caravans met een hagelbestendig dak: eigen risico € 0,- bij herstel door een aangesloten herstelbedrijf en € 75,- bij herstel door een niet-aangesloten herstelbedrijf.

Extra informatie

Bij geen hagelbestendig dak bedraagt het eigen risico respectievelijk € 75,- en € 150,-.

Stallen

De caravan is verzekerd in een goed afgesloten stalling.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar ontvangt u een korting van 4,76% op de maandpremie. En bij betaling per half jaar ontvangt u een korting van 2,76% op de maandpremie. De premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.