Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto of aanhanger. Met onze Pechhulp kun je rekenen op professionele hulp bij pech, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Extra informatie

Onze Pechhulp is kentekengebonden. Dat wil zeggen dat je auto of motor voor pechhulp is verzekerd. Het maakt dus niet uit als bijvoorbeeld je partner of kinderen van het voertuig gebruik maken.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen naar de garage en bieden vervangend vervoer. 

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen of vervoer terug naar Nederland. Lukt het niet om je auto binnen 48 uur te repareren, dan heb je afhankelijk van de voorgenomen verblijfsduur recht op vervangend vervoer in het buitenland categorie B voor maximaal 10 dagen.

Extra informatie

Bij reparatie binnen 48 uur, maar niet op dezelfde dag heb je recht op vervangend vervoer categorie B voor maximaal 3 dagen.

Woonplaats

Hiermee ontvang je ook hulp bij pech in je eigen woonplaats.

Keuze: Pechhulp voor aanhanger

Met deze aanvulling is ook pech aan de aanhanger verzekerd.

Extra informatie

Bij pech aan de auto wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger ook getransporteerd. Ook zonder deze aanvulling.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of grove schuld. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Vervangend vervoer

Bij vervangend vervoer worden de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto niet vergoed.

Brandstof

Hulpverlening die nodig is omdat het voertuig niet meer kan rijden door het bevriezen van de brandstof of tekort aan brandstof is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale. Hulpverlening en kosten die je maakt zonder toestemming van de alarmcentrale zijn niet verzekerd.

Onderdelen

De kosten van onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Onderhoud voertuig

Er wordt geen pechhulp verleend als het voertuig niet goed is onderhouden.

Aantal keren pechhulp

Je hebt maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp. Met een maximum van vijf keer in de eigen woonplaats. Je hebt maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer.

Extra informatie

Voor het buitenland geldt een maximum van twee keer hulp per jaar voor repatriëring van het voertuig.

Waar ben ik gedekt?

Je hebt recht op pechhulp in zowel Nederland als in Europa.

Extra informatie

Er is geen dekking in het Aziatische gedeelte van Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld pech zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale en volg hun aanwijzingen op. En als je een ander voertuig koopt, geef dit dan zo snel mogelijk door.

Extra informatie

In de voorwaarden vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt je premie per jaar betalen. Je dient de premie te hebben betaald om een pechgeval te kunnen melden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking eindigt bij total loss van de auto, 30 dagen na diefstal van de auto, als de auto niet meer in Nederland is geregistreerd en bij verkoop van de auto.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Neem hiervoor contact met ons op.