Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als jij (als particulier) per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, is dat verzekerd. De verzekering is geldig in de gehele wereld.

Wat is verzekerd?

Voor wie deze verzekering dekking biedt, is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Bij een eenpersoonshuishouden zijn verzekerd: jijzelf, jouw logés en jouw huispersoneel (zoals een au pair of werkster). Bij een meerpersoonshuishouden zijn ook meeverzekerd jouw gezinsleden en andere huisgenoten.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Het recht op vergoeding is bij een dergelijke schade beperkt tot € 25.000 per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je het apparaat uit je handen laat vallen. 

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: Een vriend past op jouw hond. Tijdens het oppassen bijt jouw hond in het nieuwe bankstel van je vriend. De schade aan het bankstel vergoeden wij.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door jouw eigen woning of woonboot in Nederland is verzekerd. Je moet wel eigenaar zijn van de woning/woonboot.

Extra informatie

Ook schade die wordt veroorzaakt door jouw tweede woonhuis in Nederland is verzekerd, mits deze woning permanent wordt bewoond (géén kamerverhuur). Ben je bezitter van een recreatiewoning, huisje op een volkstuincomplex of stacaravan in Europa, dan is dit eveneens verzekerd.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (geen motorrijtuig, aanhangwagens, motor- en zeilboten en vliegtuigen) is wel verzekerd, tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Schade door sport en spel

Als je tijdens sport en spel per ongeluk iemand anders dan een (mede)sporter/speler schade toebrengt, dan is dat verzekerd. We betalen dit tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd.

Schade door hobbymatig gebruik van Drones

Schade aan anderen veroorzaakt door hobbymatig gebruik van modelvliegtuigen en drones (maximum van 25kg) is verzekerd. Mits gebruikt binnen Europa en volgens wet en regelgeving. Daarnaast zijn er nog enige specifieke polisvoorwaarden van toepassing.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Ook keren wij niet uit als het gaat om schade aan jouw eigen spullen of die van een andere verzekerde. We noemen dit onderlinge aansprakelijkheid. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de volledige lijst van situaties waarin wij niet uitkeren.

Schade door auto

Schade met of door jouw auto is niet verzekerd. Dit geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de WA-verzekering van de auto, motor of brommer. Schade met of door jouw elektrische fiets (max. 25km/h) is wel verzekerd. 

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat door betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent ook niet verzekerd wanneer je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zaken die je in je bezit hebt, maar waarvan je niet de eigenaar bent noemen we Opzicht. Dit is niet in alle gevallen verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt over de hele wereld dekking.

Extra informatie

Je moet als verzekerde wel zelf in Nederland wonen

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan jouw situatie moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk en doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaal je vooraf. Je kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso of je kunt het bedrag zelf overmaken.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening. Bij maandbetaling kan er alleen gekozen worden voor automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer één jaar. Wij kunnen de verzekering stoppen bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via jouw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.