Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet, stacaravan of safaritent. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn, maar mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Onder de 'branddekking' is schade door brand, explosie, blikseminslag en kortsluiting verzekerd. Wanneer u gekozen heeft voor de 'alle gevaren dekking', is aanvullend ook schade andere schades als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis verzekerd.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond.

Vandalisme

Indien u de dekking 'Alle gevaren' heeft afgesloten wordt ook schade door vandalisme vergoed.

Glas

Glasschade is standaard meeverzekerd.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. Vooraf spreekt u met ons af wat u verzekert en voor welk bedrag. Wij vergoeden uw spullen op basis van nieuwwaarde. Indien uw spullen meer dan 60% zijn afgeschreven, vergoeden wij de dagwaarde.

Voor het bepalen van de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. Een overzicht vindt u hier.

Keuze: verhuur

Indien u de dekking 'particuliere verhuur' heeft verzekerd vergoeden wij schade die ontstaat als u uw recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden (zonder tussenkomst van een verhuurder).

Keuze: bijgebouw

We vergoeden ook schade die ontstaat aan de bijgebouwen van uw recreatiewoning, bijvoorbeeld een tuinhuisje. Heeft u uw inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in het bijgebouw verzekerd.

Aansprakelijkheid

We vergoeden schade aan een ander waarvoor u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van uw buren door een losse dakpan.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 150 per gebeurtenis.

Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt geen eigen risico.

Heeft u een safaritent? Dan geldt bij schade door storm een extra eigen risico van € 500.

Voor schade die veroorzaakt wordt tijdens particuliere verhuur heeft u een eigen risico van € 500.

Schade door vandalisme

Schade door vandalisme wordt uitsluitend vergoed onder de dekking 'alle gevaren'.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk uw adviseur en doe zoveel als mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie kunt u zelf overmaken of betalen via een automatische incasso. Bij maand betaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

Bij termijnbetaling brengen wij geen premietoeslag in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Zonder uw tegenbericht verlengen wij jaarlijks uw verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Als u de verzekering wilt opzeggen neemt u dan contact op met u verzekeringsadviseur of stuur uw opzegging aan ons per e-mail of per post.