Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met dit product krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Bij verkeers- en strafzaken zijn deze kosten in Nederland en de Europese Unie niet gemaximeerd

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (alleenstaand of gezin) en u kunt de looptijd van uw verzekering kiezen (1 of 3 jaar). En aan de hand van verschillende modules kunt u zelf kiezen welke juridische hulp u verzekert. Deze factoren bepalen de premie en dekking van uw verzekering.

Wat is verzekerd?

Het product heeft een vaste basismodule en drie modules die u aanvullend kunt meeverzekeren. U kiest dus zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. De zaken waarvoor u juridische hulp kunt verzekeren vermelden we op deze kaart.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals over de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Extra informatie

Wonen kunt u meeverzekeren door middel van de aanvullende module Consumeren en Wonen. Deze wordt in aanvulling op de basismodule afgesloten.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Werk kunt u meeverzekeren door middel van de aanvullende module Werk. Deze wordt in aanvulling op de basismodule afgesloten. Een conflict met een uitkeringsinstantie is verzekerd onder de basismodule.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Extra informatie

Aankopen kunt u meeverzekeren door middel van de aanvullende module Consumeren en Wonen. Deze wordt in aanvulling op de basismodule afgesloten.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer of scheidingsmediation.

Extra informatie

Fiscaal en vermogen kunt u meeverzekeren door middel van de aanvullende module Belasting en Vermogen. Deze wordt in aanvulling op de basismodule afgesloten.

Speciaal kenmerk

Met deze verzekering kunt u zelf bepalen welke juridische hulp u verzekerd.

Extra informatie

Met verschillende aanvullende modules kunt u de basismodule verder uitbreiden.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten, daarin krijgt u ook geen hulp van DAS.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan 175 euro gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Extra informatie

Als DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt, terwijl inschakeling van een advocaat niet verplicht is. Dan geldt er een maximering voor de behandelkosten van deze externe rechtshulpverlener

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].