Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict dat u krijgt als eigenaar van een verhuurde onroerende zaak. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Dit is een aanvullende dekking die gesloten kan worden in combinatie met een zakelijke of particuliere rechtsbijstandverzekering. De dekking staat als clausule op uw polisblad.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten over een verhuurde onroerende zaak.
Let op: u krijgt geen juridische hulp voor het incasseren van de huur, of als er sprake is van kamerverhuur of onderverhuur.

Extra informatie

Een verhuurde onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning zijn, of een garagebox of een bedrijfspand.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt juridische hulp bij conflicten die u hebt als eigenaar van een verhuurde onroerende zaak. Bijvoorbeeld over een wijziging in het bestemmingsplan, een conflict met de buren, of een conflict met de huurders.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met het verhuren van een onroerende zaak. 

Incasso

U krijgt geen incassobijstand.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

U krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u deze aanvullende dekking hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de dekking. Voor deze dekking geldt een wachttermijn van drie maanden.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de dekking afsloot zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttermijn aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de kosten tot maximaal het bedrag dat staat genoemd in de bijzondere polisvoorwaarden waarbij u deze aanvullende dekking hebt gesloten. Ook krijgt u alleen juridische hulp als uw conflict gaat over meer dan het in de bijzondere polisvoorwaarden genoemde minimumbedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Nederland. Ook moet de verhuurde onroerende zaak in Nederland liggen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering of deze dekking aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Dit is een aanvullende dekking op een door u gesloten particuliere of zakelijke rechtsbijstandverzekering. De premie voor deze dekking betaalt u op dezelfde manier als die van de rechtsbijstandverzekering waar u deze dekking op heeft meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze aanvullende dekking begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.