Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u als werkgever juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij het verhalen op de aansprakelijke partij van de schade die u als werkgever lijdt als een van uw werknemers arbeidsongeschikt is geworden. 
U krijgt ook juridische hulp bij een conflict met uw (ex-)werknemer over de doorbetaling van zijn loon bij ziekte.

Extra informatie

Met de schade die u als werkgever lijdt, bedoelen wij het doorbetaalde nettoloon en de reïntegratiekosten die u moet maken.

Verzekerd bedrag

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 25.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 225.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.