Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u als thuiszorgverlener juridische hulp van DAS bij een gedekte zaak. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering is speciaal bedoeld voor thuiszorgverleners.
Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij:
- het verhalen van schade aan uzelf of uw eigendommen;
- conflicten over contracten met cliënten, zorgverzekeraars of zorgbemiddelingsbureau's;
- tegen u ingediende klachten, tuchtzaken, of meldingen bij de IGJ;
- sommige strafzaken.

Extra informatie

Er is alleen dekking voor zaken die te maken hebben met (en die zijn ontstaan tijdens) uw werk als thuiszorgverlener.
Voor klacht- en tuchtzaken is alleen dekking als u bent ingeschreven in het BIG-register.

Incasso

Maakt u geen gebruik van een zorgbemiddelings- of thuiszorgbureau? En rekent u altijd zelf rechtstreeks met uw cliënten af? Dan kunt u ook incassobijstand krijgen als uw cliënt zonder dat hij daar een reden voor opgeeft, uw facturen niet betaalt.

Verkeer

U krijgt juridische hulp als u schade wilt verhalen die u hebt opgelopen tijdens uw woon-werkverkeer of tijdens het reizen tussen cliënten. Reist u met uw eigen motorrijtuig (bijvoorbeeld een auto of scooter), en raakt dit motorrijtuig daarbij beschadigd ? Dan krijgt u ook juridische hulp bij het verhalen van die schade aan dat motorrijtuig.

Extra informatie

Dit geldt alleen voor schade die is ontstaan door een onrechtmatige daad van iemand anders.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt geen juridische hulp bij andere conflicten die te maken hebben met het uitoefenen van uw werk als thuiszorgverlener.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met uw werkzaamheden als thuiszorgverlener (hoedanigheid).

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor het verhalen van schade aan uzelf of uw eigendommen geldt geen wachttijd.
Voor alle andere gedekte conflicten geldt een wachttijd van drie maanden.

Extra informatie

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die ontstaan tijdens de wachttijd. Ook niet als u deze pas na de wachttijd aanmeldt.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000.

Keuze rechtshulpverlener

Als het conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in het conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Betaling per jaar is het goedkoopst.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.