Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij het verhalen van schade door een verkeersongeval. Ook vergoedt DAS proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. 

Extra informatie

Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, als eigenaar en/of gebruiker van een motorvoertuig. Ook verzekerd zijn de passagiers van uw motorvoertuig. Of iemand die met uw toestemming uw motorvoertuig bestuurt.

Extra informatie

Met een motorrijtuig bedoelen we bijvoorbeeld de auto of motor waarvan het kenteken op het polisblad staat, en de hieraan gekoppelde caravan of aanhanger.
Deze rechtsbijstandverzekering is gekoppeld aan de verzekering voor het motorvoertuig. Geen motorvoertuigen zijn bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of motor.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Conflicten over contracten

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw motorvoertuig. Of bij conflicten over de verzekering van uw motorvoertuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

- Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.
- Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

Er geldt geen minimum belang of maximum vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in de landen waarvoor het door uw WA-verzekeraar afgegeven verzekeringsbewijs geldig is. Bij de meeste WA-verzekeringen heet dat verzekeringsbewijs Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Deze rechtsbijstandverzekering is gekoppeld aan uw auto- of motorverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Deze rechtsbijstandverzekering eindigt in ieder geval ook zodra de auto- of motorverzekering waaraan deze rechtsbijstandverzekering is gekoppeld, stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur.