Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS als u na een verkeersongeluk de schade aan uw motorrijtuig wilt verhalen op degene die daarvoor aansprakelijk is. Ook vergoedt DAS proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Maar geen verkeersboetes.

Extra informatie

Met motorrijtuig bedoelen we bijvoorbeeld een auto of motor. Maar ook de aan uw auto gekoppelde caravan of aanhanger.
Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf als eigenaar van het verzekerde motorrijtuig.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw motorrijtuig die in het verkeer is ontstaan.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw motorrijtuig. Of bij conflicten over de verzekering van uw motorrijtuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

- Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in.
- Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.