Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij conflicten die te maken hebben met het deelnemen aan het waterverkeer met uw bedrijfsvaartuig. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw bedrijfsvaartuig. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, als eigenaar van een bedrijfsvaartuig. Ook verzekerd zijn de opvarenden en degene die met uw toestemming het vaartuig bestuurde.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u hebt opgelopen tijdens het varen met uw pleziervaartuig. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw schip.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanvaring.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw pleziervaartuig. Of bij conflicten over de verzekering van het pleziervaartuig.

Extra informatie

Heeft het conflict te maken met het kopen van uw bedrijfsvaartuig? Dan krijgt u alleen juridische hulp als u dat vaartuig hebt gekocht bij een werf of een officiële dealer.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij conflicten waarbij u het bedrijfsvaartuig voor andere doelen gebruikt dan op uw polis staat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

- Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.
- Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 25.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 110. Dit minimum bedrag geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp in Nederland. Voor sommige conflicten krijgt u juridische hulp in Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. Bijvoorbeeld voor het verhalen van schade na een aanvaring.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.