Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp en advies van DAS bij een onverwacht conflict dat u kunt krijgen als eigenaar van verhuurde onroerende zaken. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. 

Extra informatie

Dit is een verzekering die u alleen kunt afsluiten in combinatie met een zakelijke of particuliere rechtsbijstandverzekering. 

Wat is verzekerd?

Advies en juridische hulp bij conflicten over een verhuurde onroerende zaak waarvan u de eigenaar bent. U krijgt geen juridische hulp bij kamerverhuur of onderverhuur. 

Extra informatie

Een verhuurde onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning zijn of een bedrijfsruimte. 

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U krijgt juridische hulp bij conflicten die u heeft als eigenaar van een verhuurde onroerende zaak. Bijvoorbeeld over een wijziging in een bestemmingsplan, bij een conflict met buren of huurders of bij het verhalen van schade aan de woning. 

Incasso

Weigert een huurder de huur te betalen? Dan kunt u hulp krijgen bij het incasseren van uw vordering op de huurder. 

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband hebben met het verhuren van een onroerende zaak. 

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over belastingen, bijvoorbeeld een belastingaanslag, heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

U krijgt geen juridische hulp voor het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan. 

Onderlinge conflicten

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten met een of meerdere (voormalige) mede-eigenaren. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Voor het verschalen van schade aan goederen of personen geldt geen wachttijd. 

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd. Ook niet als u die na de wachttijd aanmeldt. 

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de externe kosten van juridische hulp tot maximaal € 25.000. Bij juridische hulp of incassobijstand krijgt u geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat (minimum belang).

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS. 

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe hulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen. 

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Nederland. Ook de verhuurde onroerende zaak moet in Nederland gelegen zijn. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering afsluit, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of u ontvangt een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat wanneer uw verzekering begint en eindigt. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.