Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoedt DAS proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Maar geen verkeersboetes.

Extra informatie

Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Deze vindt u hier.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als u deelneemt aan het verkeer, bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger. Of om een conflict dat te maken heeft met een door u geboekte vakantie.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto, boot of fiets, of aan daarmee vervoerde spullen.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel terwijl u onderweg bent. Bijvoorbeeld na een aanrijding. Maar ook bijvoorbeeld als u op de skipiste omver wordt geskied.

Extra informatie

U krijgt geen juridische hulp als u het letsel niet hebt opgelopen terwijl u onderweg was. Dus bijvoorbeeld bij een ongeval op het werk of door een medische fout.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw vervoermiddel. Of bij conflicten over de verzekering van uw vervoermiddel.

Extra informatie

Gaat het conflict over de aankoop van een tweedehands motorrijtuig of (lucht)vaartuig? Dan is er alleen dekking als u dat hebt gekocht met BOVAG- of Focwa-garantie.

Vakantie

Juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met een door u geboekte vakantie. Bijvoorbeeld over uw vlucht, de door u gehuurde accomodatie of uw reis- of annuleringsverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

- Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.
- Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de kosten van juridische hulp onbeperkt bij conflicten binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. Hebt u een conflict buiten dit gebied? Dan vergoedt DAS maximaal 5.000 euro.
Er geldt geen minimum bedrag om juridische hulp te kunnen krijgen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.