Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met dit product krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Bij verkeers- en strafzaken zijn deze kosten in Nederland en de Europese Unie niet gemaximeerd

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (alleenstaande of gezin) en of u met pensioen bent. Verder kunt u de looptijd van uw verzekering kiezen (1 of 3 jaar) en kiest u de maximale eigen bijdrage die u per conflict betaalt (€ 350 of € 600). Deze factoren bepalen de premie en dekking van uw verzekering.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij de zaken die we op deze kaart vermelden.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals over de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Speciaal kenmerk

Met deze verzekering betaalt u voor een conflict dat u wilt laten behandelen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan kiest u zelf bij het afsluiten van de verzekering. Daardoor betaalt u een lagere premie.

Extra informatie

De eigen bijdrage is afhankelijk van de behandelstappen die de jurist moet zetten om uw conflict op te lossen. Deze eigen bijdrage is per conflict nooit meer dan het maximum dat u hebt gekozen.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij echtscheiding en zakelijke conflicten, daarin krijgt u ook geen hulp van DAS.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor uw juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan 175 euro gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Extra informatie

Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in, terwijl inschakeling van een advocaat niet verplicht is? Dan geldt er een maximering voor de behandelkosten van deze externe rechtshulpverlener.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (u kunt kiezen uit 1 of 3 jaar) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later. U kunt op de volgende manieren opzeggen: telefonisch, per post, of via onze website.