Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een maximumbedrag voor eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en kosten van externe deskundigen. Bij verkeers- en strafzaken geldt geen maximumbedrag.

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (eenpersoons of meerpersoons), welke modules u wilt verzekeren en welke looptijd u wilt (1 jaar of 3 jaar). Deze factoren bepalen de premie en dekking van uw verzekering.
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekeringskaart geldt alleen als de particuliere rechtsbijstandverzekering is gesloten in combinatie met een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Alle modules zijn meeverzekerd. U kunt dus niet kiezen wat u wel en niet wilt verzekeren.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of motor, maar ook een pleziervaartuig of een luchtvaartuig.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor alle vormen van verkeersdeelname. Dus bijvoorbeeld ook als u loopt of fietst.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld over (ver)koop of (ver)bouw. Of conflicten met uw verhuurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp bij conflicten over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook over energie of telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij conflicten over bijvoorbeeld een erfenis.
Ook mediation bij een echtscheiding is meeverzekerd.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Telefonisch advies

Is er nog geen sprake van een conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Dan kunt u DAS bellen voor juridisch advies.

Extra informatie

Voor conflicten die niet onder uw verzekering vallen, kunt u via DAS On Demand juridische hulp krijgen tegen betaling van een vooraf afgesproken tarief

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen algemene wachttijd. Voor de meeste conflicten die ontstaan nadat u de verzekering heeft afgesloten en die onder de dekking vallen, bent u direct verzekerd. Let op: voor scheidingsmediation en juridische hulp bij conflicten over kinderalimentatie moet u minstens drie jaar voor die onderwerpen zijn verzekerd.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt externe kosten bij de meeste conflicten tot maximaal € 60.000. Voor conflicten met buren is dit maximum € 15.000, voor erfrechtconflicten € 20.000, voor kinderalimentatie-conflicten € 3.000 en voor scheidingsmediation € 2.500. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen maximumvergoeding of minimumbelang.

Extra informatie

Als u gebruikmaakt van een rechtshulpverlener van DAS, dan geldt er geen kostenmaximum.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, dan mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximumvergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen van € 250.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in ieder geval juridische hulp bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (uitgebreid), bijvoorbeeld bij werk en aankopen, of zelfs in alle landen van de wereld (bijvoorbeeld verkeer). De Europese Unie (uitgebreid) bestaat uit de landen van de EU en een groot aantal aangrenzende landen. Zie voor een precies overzicht van dit begrip de algemene polisvoorwaarden. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Omschrijf het conflict duidelijk en geef alle informatie en documenten die belangrijk zijn. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief of via onze website.