Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen bedoeld voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's).
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten die u als Vereniging van Eigenaars heeft met bijvoorbeeld leden, leveranciers, buren of de overheid. Ook krijgt u hulp bij het incasseren van onbetaalde periodieke bijdragen door uw leden.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die u heeft als Vereniging van Eigenaars. Bijvoorbeeld als iemand schade heeft toegebracht aan een gemeenschappelijk eigendom, of een conflict dat te maken heeft met de verbouwing of het onderhoud van het verzekerde complex.Of een conflict met de overheid over het verzekerde complex.

Incasso

Betaalt een lid zijn periodieke bijdrage niet? Dan regelt DAS voor u dat een incassobureau het incassotraject van u overneemt.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van een Vereniging van Eigenaars.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade aan een motorrijtuig wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen tijdens werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaars. Bijvoorbeeld schade aan uw auto die door iemand anders is veroorzaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering heeft afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000. U krijgt juridische hulp of incassobijstand als uw zaak gaat over een bedrag van € 400 of meer. Dit heet minimum belang. Bij een verkeers- of strafzaak geldt geen minimum belang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt in juridische hulp bij conflicten in Nederland. U krijgt ook juridische hulp bij conflicten over overeenkomsten in België, Duitsland en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij ons voordat u actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat wanneer uw verzekering begint en eindigt. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.