Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen bedoeld voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's).
Let op: voor al onze verzekeringen gelden ook onze algemene polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten die u als Vereniging van Eigenaars hebt met bijvoorbeeld leden, leveranciers, buren of de overheid. Ook krijgt u hulp bij het incasseren van onbetaalde periodieke bijdragen door uw leden.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die u hebt als Vereniging van Eigenaars. Bijvoorbeeld als iemand schade heeft toegebracht aan een gemeenschappelijk eigendom, of een conflict dat te maken heeft met de verbouwing of het onderhoud van het verzekerde complex.Of een conflict met de overheid over het verzekerde complex.

Incasso

Betaalt een lid zijn periodieke bijdrage niet? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van een Vereniging van Eigenaars.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade aan een motorrijtuig wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen tijdens werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaars. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering hebt afgesloten.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 50.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 400. Voor incassobijstand geldt geen minimum bedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U krijgt juridische hulp in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.
Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Betaling per jaar is het goedkoopst.
Voor kortere termijnen gelden de volgende toeslagen:
- betaling per halfjaar: 3 procent;
- betaling per kwartaal: 4 procent;
- betaling per maand: 5 procent.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn (op uw polis ziet u of dat 1 of 3 jaar is) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of brief, of via onze website.