Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoedt DAS proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. Maar geen verkeersboetes.

Extra informatie

Let op: voor deze verzekering gelden ook de algemene polisvoorwaarden voor rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Deze vindt u op www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als u deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto, boot of fiets, of aan daarmee vervoerde spullen.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw vervoermiddel. Of bij conflicten over de verzekering van uw vervoermiddel.

Extra informatie

Gaat het conflict over de aankoop van een tweedehands motorrijtuig of (lucht)vaartuig? Dan is er alleen dekking als u dat hebt gekocht met BOVAG- of Focwa-garantie.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

- Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.
- Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. U bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan nadat u de verzekering heeft afgesloten.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade of bij een strafzaak geldt geen minimum belang of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van schade als gevolg van een verkeersongeval krijgt u juridische hulp in de hele wereld. 
Voor alle andere conflicten krijgt u juridische hulp in Europa (uitgebreid) en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering afsluit, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Of u ontvangt van DAS een factuur en betaalt deze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.