Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag (gedeeltelijk) uit aan de bank. Neem voor meer informatie contact op met jouw adviseur.

Wat is verzekerd?

Om de hoogte van het verzekerde bedrag te bepalen, kun je contact opnemen met je adviseur. Dit is namelijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag vanaf € 25.000,-.

Extra informatie

Je kiest het verzekerd bedrag op basis van het doel van je verzekering. En je kiest of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Speciale kenmerken

De speciale kenmerken van deze verzekering zijn: (1) De scherpe premie; (2) Soepele medische waarborgen. (3) De verzekering dient af te worden gesloten ten tijde van het afsluiten van een hypotheek of bij het oversluiten van een hypotheek.

Extra informatie

Toelichting bij punt (3): De periode waarin dit moet plaatsvinden is 6 maanden voor of na het aangaan van de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt. Bijvoorbeeld als je niet eerlijk bent geweest over dat je rookt.

Extra informatie

In de voorwaarden staat precies benoemd in welke gevallen wij niet of minder uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk je hiervoor extra te verzekeren. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor je verzekering betalen. Wel kun je de verzekering makkelijk stopzetten als dat nodig is.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat je belasting moet betalen over de uitkering. Neem hierover contact op met je adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig. Of een medische keuring nodig is, hangt af van: (1) Wat je invult op de gezondheidsverklaring; (2) Het verzekerd bedrag; (3) Je leeftijd bij het afsluiten van de verzekering

Extra informatie

Neem voor meer informatie hierover contact op met je adviseur

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen bedrag).

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zo zijn dat je situatie zó verandert dat je jouw verzekering wilt wijzigen of stoppen. Je kan je verzekering op ieder moment wijzigen of stoppen door ons een e-mail te sturen.

Extra informatie

Let op! Je kan niet altijd zomaar je verzekering wijzigen. Als er bijvoorbeeld twee verzekeringnemers zijn, moeten beide verzekeringnemers akkoord gaan met de wijziging. Is je verzekering verpand aan je hypotheek? Dan dient de pandhouder schriftelijk akkoord te gaan met het beëindigen van de verzekering.