Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag (gedeeltelijk) uit aan de bank. Neem voor meer informatie contact op met jouw adviseur.

Wat is verzekerd?

Om de hoogte van het verzekerd bedrag te bepalen, kun je contact opnemen met je adviseur. Dit is namelijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag vanaf € 10.000,-.

Extra informatie

Je kiest het verzekerd bedrag op basis van het doel van je verzekering. En je kiest of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Wanneer keren wij uit?

Je hebt recht op een uitkering indien de verzekerde overlijdt tussen de begindatum van de verzekering en vóór de einddatum van de verzekering. Na de einddatum wordt de verzekering beëindigd. Het verzekerd bedrag wordt dan niet uitgekeerd.

Extra informatie

In de voorwaarden staat precies benoemd in welke gevallen wij niet of minder uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Uniek in Nederland, drie speciale kenmerken

(1) Een eventueel premiedepot wordt aan jou uitgekeerd bij tussentijdse beëindiging van de verzekering; (2) Ieder jaar kijken we of de premie omlaag kan; Ook voor onze bestaande klanten; (3) Daarnaast blijven we de voorwaarden verbeteren. We wijzigen deze alleen als het voor jou gunstiger wordt.

Extra informatie

Waar bestaat je premiedepot uit? Je betaalt elke maand een gelijkblijvende premie. In het begin is er minder premie nodig om het risico te dekken. In de laatste periode is er meer premie nodig. Daarom wordt in het begin een deel van je premie gereserveerd. Deze reserve stoppen we in het premiedepot, voor later.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt. Bijvoorbeeld als je niet eerlijk bent geweest over dat je rookt.

Extra informatie

In de voorwaarden staat precies benoemd in welke gevallen wij niet of minder uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk je hiervoor extra te verzekeren. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor je verzekering betalen. Wel kun je de verzekering makkelijk stopzetten als dat nodig is.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat je belasting moet betalen over de uitkering. Neem hierover contact op met je adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig. Of een medische keuring nodig is, hangt af van: (1) Wat je invult op de gezondheidsverklaring; (2) Het verzekerd bedrag; (3) Je leeftijd bij het afsluiten van de verzekering. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering begint en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een uitkering). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen uitkering).

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zo zijn dat je situatie zó verandert dat je jouw verzekering wilt wijzigen of beëindigen. Je kan je verzekering op ieder moment wijzigen of opzeggen door ons een e-mail te sturen.

Extra informatie

Let op! Je kan niet altijd zomaar je verzekering wijzigen. Als er bijvoorbeeld twee verzekeringnemers zijn, moeten beide verzekeringnemers akkoord gaan met de wijziging. Is je verzekering verpand aan je hypotheek? Dan dient de pandhouder schriftelijk akkoord te gaan met het beëindigen van de verzekering.