Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan je bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit. 

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Je kiest wie je verzekert en aan wie we uitkeren

Je kiest zelf op welke levens je een verzekering afsluit. Ook kan je zelf bepalen aan wie de uitkering bij overlijden toekomt en de volgorde waarin deze begunstigden rechten kunnen doen gelden op de uitkering van deze polis.

Extra informatie

De keuze die je maakt kunnen verstrekkende gevolgen hebben, jouw adviseur kan je hierover adviseren.

Keuze: Je kiest zelf het te verzekeren bedrag

Je bepaalt zelf een verzekerd bedrag tussen 25.000 euro en 500.000 euro.

Extra informatie

Neem contact op met je adviseur voor het bepalen van het te verzekeren bedrag.

Keuze: Je mag de verzekering verpanden

Je mag de verzekering (gedeeltelijk) verpanden. Je koppelt de verzekering dan aan je lening. De geldgever wordt de pandhouder.

Extra informatie

Bij overlijden gaat de uitkering naar de pandhouder. De pandhouder weet zo zeker dat (een deel) van de lening wordt afgelost. En voor je nabestaanden blijft er een lagere (hypotheek)schuld over. Vraag je adviseur om advies hierover.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwegen hebt.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt niet verzekeren dat je geen premie betaalt als je arbeidsongeschikt wordt. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor de verzekering betalen. Wel kun je de verzekering eenvoudig stoppen als dat nodig is.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Soms keren we bij overlijden minder uit

Als de verzekerde rookt en er wordt premie betaald voor een niet-roker. We keren dan 50% van het verzekerd bedrag uit. Geef ons dus altijd door als de verzekerde geen recht meer heeft op de niet-rokers korting. De premie zal dan hoger worden.

Waar moet ik op letten?

Soms kan het zijn dat je belasting moet betalen over de uitkering. 

Extra informatie

Neem voor meer informatie hierover contact op met je adviseur.

Deze wijzigingen zijn mogelijk

Na afsluiten van de verzekering zijn alleen wijziging van rookgedrag, begunstiging en het SEPA incasso bankrekeningnummer mogelijk.

Waar ben ik gedekt?

De dekking is wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Voor meer informatie zie: https://www.dazure.nl/medische-gegevens

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kan de premie per maand of per jaar betalen. Betaling gaat altijd via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden. Dan keren we het verzekerde bedrag uit. Of de verzekering stopt op de einddatum. Dan keren we niets uit.  

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum van de verzekering bestaat een tijdelijk beperkte dekking bij overlijden als gevolg van een ongeval. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zo zijn dat je situatie zo verandert dat je de verzekering wilt wijzigen of stoppen. Je kan de verzekering op ieder moment wijzigen of stoppen door een e-mail te sturen naar servicedesk@dazure.nl.

Extra informatie

Let op! Je kan niet altijd zomaar de verzekering wijzigen. Als er bijvoorbeeld twee verzekeringnemers zijn, moeten beide verzekeringnemers akkoord gaan met de wijziging. Is je verzekering verpand? Dan dient de pandhouder schriftelijk akkoord te gaan met het beëindigen van de verzekering.