Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is bedoeld om het financiële risico van overlijden af te dekken voor wezen of half wezen. Er wordt een bedrag uitgekeerd als de verzekerde (ouder) overlijdt, de verzekering kan maximaal doorlopen tot het kind 25 jaar wordt. Dit bedrag keren wij uit aan de langstlevende ouder of het kind en de voogd: de persoon die dan verantwoordelijk is voor de zorg van het kind.

Extra informatie

Daarnaast word je ook geholpen met de vastlegging van de voogdij en is er recht op ondersteuning bij het afwikkelen van de nalatenschap door een onafhankelijk register executeur.

Wat is verzekerd?

Er wordt een lineair (evenredig) dalend éénmalig bedrag uitgekeerd dat gebaseerd is op een jaarlijks bedrag voor de kinderen. Je kunt kiezen uit 3 uitkeringen: jaarlijks 4.000,-, 5.000, of 6.500,- per kind. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op het aantal jaren tot dat het kind 25 jaar is. Ook keren wij als er geen ouders meer zijn eenmalig aan bedrag van 25.000,- uit aan de voogd.

Extra informatie

De dekking voor het kind is lineair dalend, de dekking voor de voogd is gelijkblijvend. De duur van de verzekering is minimaal 3 jaar. Neem contact op met je financieel adviseur voor hulp bij het kiezen van het verzekerd jaarbedrag.

Wanneer keren wij uit?

Er is een uitkering als de verzekerde(n) (ouder(s)) overlijd(t)(en) voordat het kind 25 jaar wordt. Op de einddatum stopt de verzekering automatisch. Bij overlijden van één van de beide ouders, gaat de uitkering naar (de langstlevende ouder namens) het kind en loopt de verzekering door op het leven van de andere ouder. Bij overlijden van de enige ouder, gaan de uitkeringen naar het kind en de voogd.

Extra informatie

In de voorwaarden staat precies benoemd in welke gevallen wij niet of minder uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur. 

Uniek in Nederland, drie speciale kenmerken

1) Financiële gevolgen van overlijden een of beide ouders ondervangen, zodat het kind goed verzorgd achter blijft en de voogd hiertoe in staat wordt gesteld; 2) Begeleiding bij de online vastlegging van de voogdij, als dat niet bij testament is vastgelegd; 3) Ondersteuning bij overlijden vanuit een (onafhankelijke) register executeur, zodat de afwikkeling van de nalatenschap uit handen kan worden genomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je fraude pleegt. Bij verzwijging zal de verzekeraar een dekking bieden die aansluit bij de situatie waarbij de verzekeringnemer/verzekerde wel de juiste informatie heeft verstrekt.

Extra informatie

In de voorwaarden staat precies benoemd in welke gevallen wij niet of minder uitkeren. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk je hiervoor extra te verzekeren. Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je de premie voor je verzekering betalen. Wel kun je de verzekering makkelijk stopzetten als dat nodig is.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat je belasting moet betalen over de uitkering. Neem hierover contact op met je adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig. Of een medische keuring nodig is, hangt af van: (1) Wat je invult op de gezondheidsverklaring; (2) Het verzekerd bedrag; (3) Je leeftijd bij het afsluiten van de verzekering. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of jaarlijks betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering begint. De verzekering eindigt als het kind 25 jaar wordt of bij overlijden van de verzekerde(n) (dan krijgt de begunstigde (kind en voogd) een uitkering). 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het kan zo zijn dat je situatie zó verandert dat je jouw verzekering wilt wijzigen of beëindigen. Je kan je verzekering op ieder moment wijzigen of opzeggen door ons een e-mail te sturen.

Extra informatie

Let op! Je kan niet altijd zomaar je verzekering wijzigen. Als er bijvoorbeeld twee verzekeringnemers zijn, moeten beide verzekeringnemers akkoord gaan met de wijziging.