Kilometerverzekering WA + Casco Autoverzekering (Allrisk) Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

De dekking WA + Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Slepen en repatriëring. Bij hulpverlening in Nederland krijgt u vervangend vervoer voor maximaal 5 dagen.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na één jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Extra informatie

Indien er is gekozen voor een 3 jaar nieuwwaarderegeling dan vergoeden wij 3 jaar lang de nieuwwaarde + de afleveringskosten tot maximaal de verzekerde som.
icon_reparatie

Reparatie

Laat uw schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Tijdens de reparatie krijgt u dan een vervangende auto. Het eigen risico is afhankelijk van het aantal (schuld)schades binnen het verzekeringsjaar.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf of laat u de schade niet repareren? Dan heeft u een hoger eigen risico. Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/-vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan is dit niet verzekerd.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt optioneel een pechhulpverzekering van een andere verzekeraar bijsluiten als aanvullende dekking.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van het voertuig of vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.
icon_let-op

Let op

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI). Met de Motorrijtuigen-rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.
icon_speciaal

Extra: aantal kilometers en loyaliteitskorting

Bij dit product wordt de premie in grote mate bepaald door het aantal kilometers dat per jaar rijdt. Hiertoe dient u bij aanvang en de jaarlijkse verlenging van uw verzekering de kilometerstand van uw auto op te geven.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u klant blijft, krijgt u 2,5% loyaliteitskorting welke kan oplopen tot maximaal 25%.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het eigen risico bij schade is afhankelijk van het aantal (schuld)schades binnen het verzekeringsjaar. Kiest u voor een eigen herstelbedrijf of laat u de schade niet repareren? Dan heeft u een hoger eigen risico.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss is het eigen risico € 150,-. Bij herstel van ruitschade door een schadeherstelbedrijf dat bij ons netwerk is aangesloten geldt bij reparatie geen eigen risico en bij vervanging een eigen risico van € 75,-. Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan wordt ruitschade niet vergoed.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Dit product kent geen Bonus/Malusregeling. U bouwt wel schadevrije jaren op.

Extra informatie

Bij schuldschade(n) in de afgelopen 5 jaar wordt de premie verhoogd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.