Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA + Extra (ook wel Beperkt Casco genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na één jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

Laat uw schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Tijdens de reparatie krijgt u dan een vervangende auto. Het eigen risico is afhankelijk van het aantal (schuld)schades binnen het verzekeringsjaar.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf of laat u de schade niet repareren? Dan heeft u een hoger eigen risico. Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/-vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan is dit niet verzekerd.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Keuze: pechhulp

Niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt optioneel een pechhulpverzekering van een andere verzekeraar bijsluiten als aanvullende dekking.

Aantal kilometers en loyaliteitskorting

Bij dit product wordt de premie in grote mate bepaald door het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Hiertoe dient u bij aanvang en de jaarlijkse verlenging van uw verzekering de kilometerstand op te geven.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u klant blijft, krijgt u 2,5% loyaliteitskorting welke kan oplopen tot maximaal 25%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van het voertuig of vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkt Casco? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een Autoverzekering Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI).

Extra informatie

Met de Motorrijtuigen-rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

Het eigen risico bij schade is afhankelijk van het aantal (schuld)schades binnen het verzekeringsjaar. Kiest u voor een eigen herstelbedrijf of laat u de schade niet repareren? Dan heeft u een hoger eigen risico.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss is het eigen risico € 150,-. Bij herstel van ruitschade door een schadeherstelbedrijf dat bij ons netwerk is aangesloten geldt bij reparatie geen eigen risico en bij vervanging een eigen risico van € 75,-. Kiest u een eigen herstelbedrijf? Dan wordt ruitschade niet vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Dit product kent geen Bonus/Malusregeling. U bouwt wel schadevrije jaren op.

Extra informatie

Bij schuldschade(n) in de afgelopen 5 jaar wordt de premie verhoogd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaald u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via onze website.