Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: pechhulp

Niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt optioneel een pechhulpverzekering van een andere verzekeraar bijsluiten als aanvullende dekking.

Aantal kilometers en loyaliteitskorting

Bij dit product wordt de premie in grote mate bepaald door het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Hiertoe dient u bij aanvang en de jaarlijkse verlenging van de verzekering de kilometerstand van uw auto op te geven.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u klant blijft, krijgt u 2,5% loyaliteitskorting welke kan oplopen tot maximaal 25%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van het voertuig of vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Bijvoorbeeld tegen diefstal of schade aan uw eigen auto? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco (Extra) of Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI).

Extra informatie

Met de Motorrijtuigen-rechtsbijstandverzekering staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

Bij schade die geheel of gedeeltelijk niet te verhalen is, geldt een eigen risico welke afhankelijk is van het aantal schades binnen het verzekeringsjaar.

Extra informatie

Als de bestuurder op het moment van de schade jonger is dan 25 jaar geldt een extra eigen risico van € 450,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Dit product kent geen Bonus/Malusregeling. U bouwt wel schadevrije jaren op.

Extra informatie

Bij schulschade(n) in de afgelopen 5 jaar wordt de premie verhoogd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaald u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via onze website.