Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt. Met dit geld kunnen je nabestaanden (een deel van) je uitvaart betalen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag dit is. Dit bedrag wordt hoger door winstdeling en indexering.

Extra informatie

Je kunt ook iemand anders dan je partner verzekeren. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 74 jaar. Kinderen zijn tot 2 maanden na de geboorte automatisch verzekerd voor de Dienstenverzekering. Daarna moet het kind zijn aangemeld. Voor kinderen geldt een lagere kinderpremie.

Winstdeling

Het DELA UitvaartPlan is winstdelend. Als onze financiële situatie het toelaat, deel je mee in onze winst. We gebruiken de winst om de jaarlijkse premiestijging door indexatie zoveel mogelijk te beperken. Zo zorgen we ervoor dat de verzekering waardevast blijft tegen een zo laag mogelijke premie.

Extra informatie

Het DELA UitvaartPlan tegen koopsom (éénmalige premie) indexeert niet. Is er sprake van winstdeling? Dan verhogen we het verzekerd bedrag. Een DELA UitvaartPlan tegen koopsom is dus maar beperkt waardevast.

Keuze uitvaartverzorger

Nabestaanden kiezen zelf een uitvaartverzorger. Je kunt ook voor de uitvaartverzorging van DELA kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • DELA keert niet uit bij fraude of als je informatie over je gezondheid verzwijgt.

Waar moet ik op letten?

Je uitvaartwensen kunnen veranderen. Controleer daarom regelmatig of je nog voldoende verzekerd bent. Je kunt op Dela.nl eenvoudig berekenen wat de kosten van een uitvaart zijn.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Overlijdt een verzekerde in het buitenland en verzorgt DELA de uitvaart? Dan betalen we ook de kosten van het vervoer van de overledene naar Nederland. Dat doen we alleen bij een buitenlands verblijf van maximaal 2 maanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijg je korting. Premiebetaling per maand kan alleen via een automatische incasso. Bij premiebetaling per kwartaal, halfjaar of jaar kun je ook het bedrag zelf overmaken.

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor premiebetaling tot in het jaar dat je 65 wordt of voor levenslange premie betaling. Ook kun je kiezen voor een éénmalige premie. Deze eenmalige premie  noemen we een koopsom.

Indexering

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met een percentage. Zo kunnen je nabestaanden je uitvaart blijven betalen als de uitvaartkosten stijgen. Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, is onder andere afhankelijk van de stijging van de uitvaartkosten, hoe lang je nog premie moet betalen, je leeftijd en/of je winstdeling ontvangt.

Extra informatie

Het DELA UitvaartPlan tegen koopsom (éénmalige premie) indexeert niet. Is er sprake van winstdeling? Dan verhogen we het verzekerd bedrag. Een DELA UitvaartPlan tegen koopsom is dus maar beperkt waardevast.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering stoppen. Deze heeft dan soms een waarde. DELA brengt kosten in mindering op deze waarde. Wat overblijft keren we uit. Is de waarde hoog genoeg? Dan kun je die ook gebruiken om de verzekering te laten doorlopen tegen een lager verzekerd bedrag. Je betaalt dan geen premie meer.

Extra informatie

Je kunt de verzekering tussentijds wijzigen. Soms worden hiervoor kosten in rekening gebracht.