Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit aan het einde van de looptijd. Of eerder een onzeker bedrag, als de verzekerde overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Extra informatie

Als de verzekerde overlijdt, keren wij het saldo in de verzekering uit met 10% extra. Daarna stopt de verzekering. De uitkering bij overlijden is dus niet gelijk aan de uitkering op het einde van de looptijd.

Wat is verzekerd?

Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor anderen, bijvoorbeeld voor je partner of (klein)kinderen.

Lid van Coöperatie DELA

Als je een CoöperatiespaarPlan afsluit, worden jij en de verzekerde automatisch lid van Coöperatie DELA.

Extra informatie

Het lidmaatschap van Coöperatie DELA verplicht je tot niets. Wel krijg je toegang tot alle lidmaatschapsvoordelen. Kijk hiervoor op dela.nl

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren op de einddatum minder uit als de inleg minder is of later komt dan is afgesproken. Bij fraude keren wij ook minder uit.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt jezelf niet extra verzekeren voor als je arbeidsongeschikt wordt.

Waar moet ik op letten?

Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel. Voor deze verzekering gelden belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Het gaat mogelijk om belasting op vermogen, schenken en erven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je hoeft geen vragen over je gezondheid te beantwoorden.

Extra informatie

Iedereen kan als verzekerde op de polis. Op de einddatum mag de verzekerde niet ouder zijn dan 74 jaar.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de inleg per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Óf je kiest ervoor om de inleg in één keer te betalen. Als wij dit toestaan, kun je ook extra storten bij de start of tijdens de looptijd. Wij kunnen de mogelijkheid om bij te storten of eenmalig in te leggen altijd stop zetten.

Extra informatie

Er geldt een maximum voor de periodieke inleg die je kunt afspreken. Als wij dit toestaan kun je ook bijstorten of een verzekering met eenmalige inleg afsluiten tot een totale inleg van € 12.000 per jaar. Dit totaal geldt voor al je CoöperatiespaarPlannen bij elkaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer je verzekering start en stopt op een einddatum. De verzekering stopt altijd als de verzekerde overlijdt.

Extra informatie

Bij de start spreek je een einddatum af die ten minste 10 en maximaal 30 jaar verder ligt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering stoppen op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Dan kun je het saldo laten uitkeren. Binnen de eerste 10 jaar verrekenen wij € 150 kosten met het saldo en na 10 jaar geen. Je kunt ook stoppen met inleggen en de verzekering laten doorlopen. Dan passen wij het bedrag aan dat je op de einddatum bereikt. Je kunt ons een bericht sturen.