Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die je hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank. Is er geen overlijden tijdens de looptijd van de verzekering? Dan wordt er niets uitgekeerd.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf de hoogte van het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. Dit bedrag kan gelijk blijven of dalen tijdens de looptijd. Bij overlijden keren wij het bedrag in één keer uit.

Extra

Tijdens de looptijd kan gebruik worden gemaakt van de DELA VoorelkaarDesk voor gratis hulp bij vragen over bijvoorbeeld testament, voogdij, erfenis of schenking. Na een overlijden kunnen nabestaanden gebruik maken van een coöperatieconsulent.

Extra informatie

Deze consulent helpt bij emotionele, praktische en financiële zaken die nabestaanden moeten regelen na een overlijden van een verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is zelfmoord binnen 2 jaar na ingangsdatum. Ook keren wij niet of minder uit bij opzet, fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is bij het DELA LeefdoorPlan niet mogelijk om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden onnodig belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover bij twijfel advies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Bij een aanvangsleeftijd tot en met 49 jaar en een verzekerd bedrag boven € 500.000 word je medisch gekeurd. Bij een aanvangsleeftijd vanaf 50 jaar word je boven een verzekerd bedrag van € 360.000 medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijg je korting. Premiebetaling per maand kan alleen via een automatische incasso. Bij premiebetaling per kwartaal, halfjaar of jaar kun je ook het bedrag zelf overmaken.

Extra informatie

De korting op jaarbasis ten opzichte van de premie per maand is bij kwartaal 2,3%, halfjaar 3,4% en jaar 5,3%. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de ingangsdatum is er een voorlopige dekking. Meer daarover kun je lezen in de algemene voorwaarden (artikel 3.2).

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als de verzekering niet bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen per premievervaldag. Dit is de datum waarop de premie moet worden betaald. De opzegtermijn is één maand voor deze premievervaldag. Als je de verzekering stopt, dan krijg je geen uitkering. Je kunt opzeggen door ons een bericht te sturen.

Extra informatie

Wanneer je verzekering wel hoort bij een hypotheek, dan kun je deze wijzigen als je daarvoor toestemming hebt van de pandhouder.