Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt en verzorgt je uitvaart. Je verzekert een pakket met onze diensten. Het DELA UitvaartPlan bestaat uit een Dienstenverzekering en een aanvullend vrij te besteden geldbedrag.

Extra informatie

De uitvaartverzorger van DELA regelt en verzorgt samen met de nabestaanden de begrafenis of crematie.

Wat is verzekerd?

Een DELA UitvaartPlan Diensten bestaat altijd uit een dienstenpakket en aanvullende geldverzekering. De premie hangt af van de waarde van het uitvaartdienstenpakket, het verzekerd aanvullende vrij te besteden geldbedrag, leeftijd en looptijd.

Extra informatie

De basis uitvaartdiensten zijn verzekerd en een vrij te besteden bedrag van minimaal € 621.Denk bij basis uitvaartdiensten bijvoorbeeld aan de crematie of begrafenis, het rouwvervoer en de uitvaartkist. Voor alle zaken die niet bij het pakket horen kan een aanvullend geldbedrag worden verzekerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koffietafel.

Keuze uitvaartverzorger

DELA regelt en verzorgt de uitvaart. Kiezen je nabestaanden voor een andere uitvaartverzorger? Dan keert DELA een beperkte vergoeding uit.

Winstdeling

Het DELA UitvaartPlan is winstdelend. Als onze financiële situatie het toelaat, deel je mee in onze winst. We gebruiken de winst om de jaarlijkse premiestijging door indexatie zoveel mogelijk te beperken. Zo zorgen we ervoor dat de verzekering waardevast blijft tegen een zo laag mogelijke premie.

Wat is niet verzekerd?

  • DELA keert niet uit bij fraude of als je informatie over je gezondheid verzwijgt.

Waar moet ik op letten?

Kies je zelf een uitvaartverzorger? Dan vervalt het voordeel dat je hebt als je de uitvaart via ons regelt. Je nabestaanden moeten dan misschien bijbetalen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland. Vindt de uitvaart in het buitenland plaats? Dan keren we een beperkte vergoeding uit.

Extra informatie

Overlijdt een verzekerde in het buitenland en verzorgt DELA de uitvaart in Nederland? Dan betalen we ook de kosten van het vervoer van de overledene naar Nederland. Dat doen we alleen bij een buitenlands verblijf van maximaal 2 maanden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijg je korting. Premiebetaling per maand kan alleen via een automatische incasso. Bij premiebetaling per kwartaal, halfjaar of jaar kun je ook het bedrag zelf overmaken.

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor premiebetaling tot in het jaar dat je 65 wordt of voor levenslange premiebetaling.

Indexering

De premie kan tijdens de looptijd jaarlijks stijgen. Zo kunnen we de uitvaart blijven betalen, ook als de kosten stijgen.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met een percentage. Zo kunnen uw nabestaanden uw uitvaart blijven betalen als de uitvaartkosten stijgen. Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, is onder andere afhankelijk van de stijging van de uitvaartkosten, hoe lang u nog premie moet betalen, uw leeftijd en/of winstdeling ontvangt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering stoppen. Deze heeft dan soms een waarde. DELA brengt kosten in mindering op deze waarde. Wat overblijft keren we uit. Is de waarde hoog genoeg? Dan kun je die ook gebruiken om de verzekering te laten doorlopen tegen een lager verzekerd bedrag. Je betaalt dan geen premie meer.

Extra informatie

Je kunt de verzekering tussentijds wijzigen. Soms worden hiervoor kosten in rekening gebracht.