Delta Lloyd Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk, omdat u hem uit uw handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 25.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Schade of letsel door sport en spel is wel verzekerd als het niet om een medespeler gaat.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan iemand anders, bijvoorbeeld een toeschouwer? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk of betaald vakantiewerk van kinderen.

Extra informatie

U mag wel een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.
icon_let-op

Let op

Opzicht is niet in alle gevallen verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Opzicht gaat om zaken die u in uw bezit heeft, maar waarvan u niet de eigenaar bent. Bijvoorbeeld geleende of gehuurde zaken.
icon_speciaal

Extra: keuze verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 1.000.000,- of € 2.500.000,-.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan direct aan ons. Uw verzekering is dagelijks opzegbaar.