Schade-AOV Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

De verzekering vergoedt schade die u hebt als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat.
icon_voor-wie

Voor wie?

Zelfstandig ondernemers met of zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaren en directeuren-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het bedrag dat u verzekerd hebt.

Extra informatie

Om de hoogte van uw uitkering te bepalen, vermenigvuldigen wij het percentage dat u arbeidsongeschikt bent met het bedrag dat u verzekerd hebt.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering geeft recht op een uitkering als u door ziekte of door een ongeval arbeidsongeschikt wordt.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk horen. Wilt u, als u arbeidsongeschikt wordt, ander passend werk aannemen dat u nog wél kunt doen? Dan betaalt u een lagere premie.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Dit noemen wij de uitkeringsdrempel. U kunt ook kiezen voor een hoger percentage van de uitkeringsdrempel.

Extra informatie

Kiest u voor een hoger percentage van de uitkeringsdrempel? Dan betaalt u minder premie. Maar dit betekent ook dat u meer arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te krijgen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.
icon_let-op

Let op

U kunt de premie van deze verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, dan moet u over deze uitkering inkomstenbelasting betalen.

Extra informatie

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden wij loonheffing in. Wij betalen dit voor u aan de belastingdienst. U krijgt hierdoor een netto uitkering. Over de zwangerschaps- en bevallingsuitkering hoeft u geen belasting te betalen.
icon_speciaal

Extra: persoonlijke claimbegeleiding

Een persoonlijke claimbehandelaar helpt u om bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan in uw eigen beroep. Wij verplichten u niet om te re-integreren naar een ander beroep of werk. Wilt u dit wel? Dan denken wij graag mee.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en de omvang van de dekking van uw verzekering. Ook bepalen uw antwoorden of u zich kunt verzekeren.
icon_wachttijd

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij de eigen risicotermijn. U kunt kiezen voor een eigen risicotermijn van veertien dagen tot twee jaar. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

De eigen risicotermijn geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Behalve als u arbeidsongeschikt was en binnen negentig dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Dan passen wij de eigen risicotermijn niet opnieuw toe.
icon_looptijd

Looptijd

U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt. Dit noemen wij de eindleeftijd van de verzekering.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd waar u voor kunt kiezen is 67 jaar. Voor sommige beroepen kunt u een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar kiezen. Hoe lager de eindleeftijd hoe lager de premie. Maar dit betekent ook dat u, als u arbeidsongeschikt wordt, langer tot uw AOW-leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.
icon_stijging

Indexering

Het verzekerde bedrag en de uitkering kunt u jaarlijks laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Bij het afsluiten van de verzekering hebt u de hoogte van de jaarlijkse stijging gekozen.

Extra informatie

U kunt er voor kiezen om het verzekerde bedrag ieder jaar met 2% of 3% te laten stijgen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid ieder jaar met 2% of 3% te laten stijgen. Kiest u niet voor die stijging? Dan betaalt u minder premie.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U sluit de verzekering via uw verzekeringsadviseur. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan aan ons. U kunt de verzekering dagelijks per direct opzeggen.

Extra informatie

U kunt de verzekerde bedragen ieder jaar met 10% verhogen zonder dat u daarvoor een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. De regels die hiervoor gelden staan in de polisvoorwaarden. U kunt de verzekerde bedragen altijd verlagen