Delta Lloyd Bootverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze bootverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bootverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende vaargebieden: Nederland +20 mijl, Europa +20 mijl of zeedekking. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan ontvangt u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.
icon_boot

Keuze: schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Volledig Cascoverzekering). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf ook.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor ook.
icon_diefstal-inbraak

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Deze module hoort bij de Beperkt Cascoverzekering.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Bij de Volledig Cascoverzekering is de inboedel volledig meeverzekerd (geen beperkingen). Bij de Beperkt Cascoverzekering is 20 procent van het verzekerd bedrag als inboedelwaarde verzekerd.
icon_brand

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.
icon_volgboot-trailer

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot is standaard verzekerd. Een boottrailer is optioneel te verzekeren.
icon_invalide

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.
icon_rechtshulp

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van DAS na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van uw boot. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.
icon_reispech

Pechhulp

Bij problemen op het water zijn sleep- en bergingskosten meeverzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Schade tijdens vervoer tegen betaling is optioneel wel te verzekeren.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. U kunt standaard kiezen voor € 0,-, € 250,- of € 500,- eigen risico.
icon_let-op

Let op

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn.