Delta Lloyd Caravanverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze caravanverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een caravanverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. U kiest zelf of u ook uw inventaris, voortent en/ of aanbouw mee wilt verzekeren.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.
icon_diefstal-caravan

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe caravan krijgt u de nieuwwaarde als de schade binnen 5 jaar ontstaat. Bij een tweedehands caravan krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.
icon_schade-natuur

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand en bliksem is verzekerd.
icon_hagel

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan kunt u aanvullend verzekeren. Deze rubriek noemen wij Inventaris. Onder inventaris verstaan wij goederen voor huishoudelijk gebruik, zoals uw vaatwerk en beddengoed. Ook beeld- en geluidsapparatuur die in de caravan horen vallen onder inventaris.

Extra informatie

Onder andere kleding, levensmiddelen en sportartikelen verstaan wij niet onder inventaris.
icon_uitrusting

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een voortent of aanbouw is aanvullend te verzekeren.
icon_reispech

Pechhulp

U hebt recht op hulp als uw caravan uitvalt door een verkeersongeval, diefstal, brand of een andere gebeurtenis die plotseling van buiten de caravan komt.

Extra informatie

Is de caravan niet meer bewoonbaar? Dan vergoeden wij de huurkosten van een soortgelijke caravan tot maximaal 25 dagen aaneengesloten met een maximum van €1.250,-.
icon_reparatie

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U hebt recht op transport van de (teruggevonden) caravan naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. Wij vergoeden ook de noodzakelijke kosten om de caravan te bergen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

We vergoeden geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Ook vergoeden wij geen schade wanneer u de caravan permanent bewoont.

Extra informatie

Verhuur van uw toercaravan is niet verzekerd. Bij een stacaravan is incidentele verhuur wel verzekerd, tot maximaal 4 weken per jaar.
icon_caravanstalling

Stallen

De caravan is verzekerd in een overdekte en bewaakte stalling.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het eigen risico is € 90,- per gebeurtenis.
icon_let-op

Let op

Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (disselslot of wielklem).
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt de verzekering op ieder moment, zonder opzegtermijn, opzeggen.