Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt Delta Lloyd de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

Bij deze verzekering kiest u uit drie verzekerde bedragen: €25.000,-, €50.000,- en €75.000,-.
icon_overlijden

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt het bedrag ook aan iemand anders toewijzen.

Extra informatie

Bij alle pakketten van de Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering is het verzekerde bedrag bij overlijden €5.000,-.
icon_uitgebreide-dekking

Uitgebreide dekking

U bent wereldwijd verzekerd. Ook bent u verzekerd bij een ongeval op uw werk of als het ongeval het gevolg is van ziekte.

Extra informatie

Sommige beroepen kennen (te) veel risico’s. Daarom zijn ongevallen op het werk bij sommige beroepen niet verzekerd. Zoals het beroep van brandweerman en piloot.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten zijn niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Deze verzekering kunt u afsluiten tot 65 jaar.
icon_speciaal

Extra keuze: verhoogde uitkering bij invaliditeit

Bij de Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering kiest u uit een basisuitkering of een verhoogde uitkering bij invaliditeit. Voor de verhoogde uitkering betaalt u extra premie.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan direct aan ons. U kunt de verzekering op ieder moment, zonder opzegtermijn, opzeggen.