Instap AOV Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

De verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt en u daardoor uw eigen beroep helemaal of voor een deel niet meer kunt doen. De uitkering van deze verzekering duurt maximaal vijf jaar.

Extra informatie

Bij het bepalen of u uw eigen beroep nog kunt doen, kijken wij naar de manier van werken en het aantal werkuren zoals dat gebruikelijk is in uw beroep. U hoeft van ons niet uw werkzaamheden aan te passen of andere werkzaamheden in uw onderneming te doen. Alleen als u daar zelf voor kiest houden wij daar rekening mee.
icon_voor-wie

Voor wie?

Zelfstandigen met of zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaren en directeuren-grootaandeelhouders.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het bedrag dat u verzekerd hebt. De uitkering duurt maximaal vijf jaar.

Extra informatie

Om de hoogte van uw verzekering te bepalen, vermenigvuldigen wij het percentage dat u arbeidsongeschikt bent met het bedrag dat u verzekerd hebt. Deze uitkering ontvangt u ook als uw inkomen niet lager wordt als u arbeidsongeschikt bent.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering geeft recht op een uitkering als u door ziekte of door een ongeval arbeidsongeschikt wordt.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk horen.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 55% arbeidsongeschikt bent. Dit noemen wij de uitkeringsdrempel.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.
icon_let-op

Let op

U kunt de premie van deze verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, dan moet u over deze uitkering inkomstenbelasting betalen.

Extra informatie

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden wij loonheffing in. Wij betalen dit voor u aan de belastingdienst. U krijgt hierdoor een netto uitkering. Over de zwangerschaps- en bevallingsuitkering hoeft u geen belasting te betalen.
icon_speciaal

Extra: persoonlijke claimbegeleiding

Een persoonlijke claimbehandelaar helpt u om bij arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan in uw eigen beroep. Wij verplichten u niet om te re-integreren naar een ander beroep of werk. Wilt u dit wel dan denken wij graag mee.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en de omvang van de dekking van uw verzekering. Ook bepalen uw antwoorden of u zich kunt verzekeren.
icon_wachttijd

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij de eigen risicotermijn. U kunt kiezen voor een eigen risicotermijn van 90 of 365 dagen. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe lager de premie.

Extra informatie

De eigen risicotermijn geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Behalve als u arbeidsongeschikt was en binnen negentig dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Dan passen wij de eigen risicotermijn niet opnieuw toe.
icon_looptijd

Looptijd

Deze verzekering loopt door tot u 55 jaar wordt. Dit noemen wij de eindleeftijd van de verzekering.
icon_stijging

Indexering

Deze verzekering heeft geen indexering. Dit betekent dat de premie en de uitkering tijdens de looptijd niet automatisch worden verhoogd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U sluit de verzekering via uw verzekeringsadviseur. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan via uw verzekeringsadviseur aan ons. U kunt de verzekering dagelijks per direct opzeggen.

Extra informatie

U kunt de verzekering per de hoofdpremievervaldatum omzetten naar een AOV met een uitkering tot de afgesproken eindleeftijd. Daarbij kunt u de verzekerde bedragen met 25 % verhogen zonder dat u daarvoor een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. De regels die hiervoor gelden staan in de polisvoorwaarden.