Ongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als u door een ongeval overlijdt of invalide blijft.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, heeft u recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Duurt het langer dan zes maanden voordat u de uitkering krijgt? Dan vergoeden wij rente over de uitkering.

Extra informatie

Wij stellen de mate van invaliditeit vast zodra de invaliditeit niet meer kan veranderen. Dit noemen we een eindtoestand.
icon_overlijden

Overlijden

Als u overlijdt als gevolg van een ongeval, dan krijgen uw erfgenamen een uitkering van deze verzekering. In plaats van uw erfgenamen kunt u ook iemand anders aanwijzen die de uitkering ontvangt.
icon_uitgebreide-dekking

Uitgebreide dekking

Nee, standaard dekking
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als het ongeval door uw opzet, uw eigen schuld of roekeloosheid is veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs, verdovende - of geneesmiddelen. In de polisvoorwaarden staat het volledige overzicht van ongevallen waarbij wij niet uitkeren.
icon_let-op

Let op

Kunt u door een ongeval een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk gebruiken? Dan keren wij naar verhouding een deel van het bedrag uit.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

De verzekering geldt 24 uur per dag over de hele wereld.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U sluit de verzekering via uw verzekeringsadviseur. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan via uw verzekeringsadviseur aan ons. Op de polis staat de verzekeringsperiode en wanneer de verzekering begint. Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen.